as though; in a manner suggesting

listen to the pronunciation of as though; in a manner suggesting
İngilizce - Türkçe

as though; in a manner suggesting teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

as if
casına
as if
tut ki
as if
mış gibi
as if
benzemek
as if
-cesine
as if
-miş gibi
as if
-casına
as if
sanki

Sanki yıllarca birbirlerini görmemişler gibi İki insan yürekten tokalaşıyorlardı. - The two people were shaking hands heartily as if they had not seen each other for years.

Onların idamı için belirlenen günde, o sanki şölene gidiyormuş gibi saçını kesti ve giyinip kuşandı. - Upon the day appointed for their execution she cut off her hair and dressed herself as if going to a fete.

as if
güya
as if
wh. : ıf.sanki
as if
-mış gibi
as if
sözde

Sözde birinci dünyadan insanlar biz Latinlere tekerleği henüz icat etmemiş gibi bakıyor. - People from the so-called first world look at us Latinos as if we hadn't invented the wheel yet.

as if
-mışçasına
as if
-mış gibi, -cesine, -e (benzemek): He looks as if he´s asleep. Sanki uyuyormuş gibi duruyor. He was smiling as if he´d received some good news. İyi bir haber almışçasına gülümsüyordu. He looks as if he´s working hard. Çok çalışıyora benziyor
as if
güya, sözde, sanki, gibi
İngilizce - İngilizce
as if

The old man stumbled, as if he were about to fall.

as though; in a manner suggesting