asırlar

listen to the pronunciation of asırlar
Türkçe - İngilizce
era
(e.g.: "She left the house ages ago") (Informal)
ages
period
long or extended period of time
age
asır
{i} century

A hundred years is called a century. - Yüz yıla bir asır denir.

Looking back on our college days, it seems as if they were a century ago. - Üniversite günlerine dönüp baktığımda,sanki bir asır önceymiş gibi görünüyorlar.

asır
centenary
asır
period of one hundred years; period
asır
age, time, period, era. Asrı Saadet the era of the Prophet
asır
century " yüzyıl; age, period, time" çağ
asır
age
asır
siecle
asır
era
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) a'sar
(Osmanlı Dönemi) asar
ASIR
(Osmanlı Dönemi) Bak: Asr
asır
Çağ
asır
Yüzyıl
asırlar