arranged; furnished; provided

listen to the pronunciation of arranged; furnished; provided
İngilizce - Türkçe

arranged; furnished; provided teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

instruct
bilgi vermek
instruct
öğretmek

İnsanlara öğretmek için hayvanları kullanırım. - I use animals to instruct people.

instruct
emretmek
instruct
talimat vermek
instruct
öğret

Bu kitap hem ilginç hem de öğretici. - This book is both interesting and instructive.

Üç yıldır bir kayak öğretmeniyim. - I've been a ski instructor for three years.

instruct
{f} bilgilendirmek
instruct
{f} okutmak, öğretmek, eğitmek
instruct
okutman
instruct
{f} emir vermek
instruct
{f} görevlendirmek
instruct
{f} okutmak
instruct
asistan
instruct
talimat ver/bilgi ver
instruct
öretmek
instruct
(Askeri) ÖĞRETMEK: Herhangi bir bilim konusunda başka birine bilgi vermek
instruct
instructoröğretmen
instruct
{f} talimat vermek, yol göstermek
İngilizce - İngilizce
instruct
arranged; furnished; provided