asistan

listen to the pronunciation of asistan
Türkçe - İngilizce
assistant

The chief engineer did research hand in hand with his assistant. - Başmühendis, asistanı ile el ele araştırma yaptı.

Tom appointed Mary to act as his assistant. - Tom Mary'yi onun asistanı olarak çalışması için atadı.

helper
assistant to a professor
assister
personal assistant

Tom's personal assistant has a personal assistant. - Tom'un kişisel asistanının bir kişisel asistanı var.

Mary is Tom's personal assistant. - Mary, Tom'un kişisel asistanıdır.

tutor
assistance
assistant doctor
assistant to a professor; assistant doctor; assistant
coadjutor
demonstrator; intern
assistant (professor)
{i} intern
{i} demonstrator
instruct
assistant professor
Türkçe - Türkçe
Yardımcı
Araştırma görevlisi
ASİSTAN
(Osmanlı Dönemi) Fr. Profesör veya hekim yardımcısı
asistan