well

listen to the pronunciation of well
الإنجليزية - التركية
{f} fışkırmak
kuyu

Tom komşusuyla bir kuyuyu paylaştı. - Tom shared a well with his neighbor.

Kuyudaki bir kurbağa okyanusu bilmez. - A frog in a well doesn't know the ocean.

iyi

John, Fransızcayı iyi konuşamıyor. - John can't speak French well.

Bu makas iyi kesmiyor. - These scissors don't cut well.

{i} iyi durum

O bu işe başladığından beri oldukça iyi durumda. - He has been well off since he started this job.

Tom hâlâ iyi durumda. - Tom is still doing well.

{i} kaynak
{i} petrol kuyusu

Bu petrol kuyusu beni zengin edecek. - This oil well is going to make me rich.

Bu petrol kuyusu günde 100 varilden daha fazla üretiyor. - This oil well produces more than 100 barrels per day.

{i} sondaj kuyusu
{s} güzel

Mariko İngilizceyi güzel konuşur. - Mariko speaks English well.

İsviçre, çok güzel bir ülkedir ve ziyaret edilmeye değerdir. - Switzerland is a very beautiful country and well worth visiting.

şey!

Bir şeye odaklan ve onu iyi yap. - Focus on one thing and do it well.

Kafamda çok şeyler olduğu için dün gece iyi uyuyamadım. - I couldn't sleep well last night because there were lots of things on my mind.

{i} merdiven boşluğu
{i} çeşme
su kuyusu
{s} uygun

Mary her zaman bakımlı ve modaya uygun olarak giyimlidir. - Mary is always well-groomed and fashionably dressed.

{i} bagaj
pekala!

Pekala, evet, fakat herhangi birinin bilmesini istemiyorum. - Well, yes, but I don't want anyone to know.

Pekâlâ, şimdilik işe yarar. - Well, it'll do for the time being.

diyordum ki…
(Avcılık) kaldıraç
hani
{i} sahanlık
hokka
haklı olarak
asansör kuyusu
boşluk
yolunda

Bildiği kadarıyla işler yolunda gidiyordu. - So far as he was concerned, things were going well.

Şimdilik her şey yolunda gidiyor. - As yet, everything has been going well.

pınar
su deposu
(Havacılık) çukur
ha
sağlığı yerinde
da
(Tıp) çukurcuk
{i} asansör boşluğu
hakkıyle
fışkırıp akmak
yerinde

O yerinde harcanmış paraydı. - That was money well spent.

Dediklerine göre ev sahibinin zamanında hali vakti yerindeymiş. - They say the landlord used to be well off.

şanslı

Peki Tom, bugün senin şanslı günün. - Well, Tom, today is your lucky day.

yakşı
memba
çok

Bu kravat sana çok iyi uyuyor. - That tie suits you very well.

Bay Brown Japonca'yı çok iyi konuşur. - Mr Brown speaks Japanese very well.

well on in life yaşı
Well begun is half done iyi başlayan iş yarı yarıya bitmiştir
{ü} peki

Peki, belirsizliğin ekonomik faturası ne olacak? - Well, what about the economic price to be paid due to uncertainty?

Peki, beni ikna ettiniz. - Well, you've convinced me.

oldukça

O oldukça güzel söyledi. - She sang pretty well.

Sergi bir ziyarete oldukça değer. - The exhibition is well worth a visit.

kârlı
{f} kaynamak
ala

Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz. - Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness.

Biz bu akşam yağmur alabiliriz. - We may well have rain this evening.

{s} hoş

Şey, samimi olmak gerekirse, bundan hiç hoşlanmıyorum. - Well, to be frank, I don't like it at all.

Hoşlanmadan yediğiniz yiyecekler iyi sindirilmeyecektir. - Food you eat that you don't like will not be digested well.

{ü} ya
dikkatlice
adamakıllı
{s} sağlıklı

Spor hem zihni hem bedeni sağlıklı yapar. - Sports make us healthy in mind as well as in body.

Hasta da olsa sağlıklı olsa o her zaman mutludur. - Whether sick or well, she is always cheerful.

kolayca

Eğer hiç kimse onları bizim kadar iyi bilmiyorsa hatalarımızı kolayca unutabiliriz. - We forget our faults easily if no one knows them as well as us.

Iâyıkıyle
{i} merdiven boşluğu/evi/yuvası; asansör
iyi; yolunda: The new computer is working well. Yeni bilgisayar iyi çalışıyor. Everything is going well. Her şey yolunda
epey

Bu kitap sana epey faydalı olabilir. - This book may well be useful to you.

Tom eve vardığında gece yarısını epeyce geçmişti. - It was well after midnight when Tom got home.

güzelce
{i} kuyu: artesian well artezyen kuyusu, artezyen. oil well petrol kuyusu
sıhhatli
{ü} öyleyse

Öyleyse, birisinin hatasını düzeltmekte geç kalmak diye bir şey yoktur. - Well, there's no such thing as being too late to correct one's faults.

Öyleyse siz de bu kursu takip etmeyi planlıyorsunuz. - So you're planning to follow this course as well!

elverişli
{ü} Pekâlâ!/Ya!/Hayret!/Olur şey değil!/Sahi!/Eh!/Haydi!
(Askeri) HAVA ÖNLEMESİNDE "BELİRTİLEN CİHAZLAR İYİ ÇALIŞIYOR " ANLAMINDA BİR KOD
iyice

Almadan önce arabayı iyice incelemelisin. - You should inspect the car well before you buy it.

Teslimattan önce tüm kutuların iyice mühürlenmiş olduğundan emin olun. - Make sure all the boxes are well sealed before they're delivered.

sıhhatça iyi
tamamen

Sanırım söylemek istediğim bir şeyi neredeyse tamamen söylemek için yeterince iyi şekilde Fransızca konuşabilirim. - I think I can speak French well enough to say pretty much anything I want to say.

Tom tamamen iyi bir şekilde anlayabiliyor. - Tom can understand perfectly well.

z. (bet.ter, best)
{s} iyi durumda

O bu işe başladığından beri oldukça iyi durumda. - He has been well off since he started this job.

Tom hâlâ iyi durumda. - Tom is still doing well.

e
(Coğrafya) kuyu (petrol ve gaz)
well done
aferin
better
daha iyi

Çok daha iyi hissediyorum. - I'm feeling a lot better.

Bir dizüstü, bir masaüstünden daha iyidir. - A laptop is better than a desktop.

best
en iyi

Twitter'ın sloganı Dünyanızda nelerin yeni olduğunu keşfetmenin en iyi yolu.'dur. - The motto of Twitter is The best way to discover what's new in your world.

Bana göre Almanca dünyadaki en iyi dildir. - In my opinion, German is the best language in the world.

get on well
geçinmek
do well
becermek
well done
bravo
well matched
uygun
well-groomed
sırçıl
well-organized
İyi organize edilmiş

Benjamin Harrison'un kampanyası iyi organize edilmişti. - Benjamin Harrison's campaign was well-organized.

Karıncalar iyi organize edilmiş bir topluma sahiptir. - Ants have a well-organized society.

Well done
Aferin!/Bravo!
well balanced
iyi dengelenmiş
well defined
iyi tanımlanmış
well favored
{s} yakışıklı
well favoured
{s} güzel
well informed
iyi bilgilenmiş
well matched
dengi dengine olan
well off
varlıklı

Eskisi kadar varlıklı değil. - He is not as well off as he used to be.

O bu işe başladığından beri varlıklı. - He has been well off since he started this job.

well behaved
uslu

Çocuklarınız çok uslu. - Your children are very well behaved.

well as I was saying
ha
well as I was saying
diyordum ki
well bore
kuyu sondajı
well bred
asil
well built
kaslı
well done
(Gıda) çok pişmiş et
well done
(Gıda) iyi pişmiş biftek
well done
tam pişmiş
well informed
(Osmanlıca) muttali
well log
kuyu kütüğü
well log
kuyu loğu
well log
kuyu tomruğu
well made
iyi yapılı
well made
biçimli
well nigh
takriben
well off
durumu iyi olmak
well out
kaynamak
well rounded
iyi fizikli

Mary iyi fizikli genç bir kadın oldu. - Mary became a well rounded young woman.

well to be sure
eh olabilir
well to be sure
olur şey değil
well top
kuyu ağzı
well top
kuyu başı
well up
boşanmak
well, as i was saying
diyordum ki
well-oiled machine
tıkır tıkır sorunsuz çalışan makine
well adjusted
iyi ayarlanmış
well advised
tavsiye edilmiş
well behaved
iyi davranılmış
well being
esenlik
well bound
yolunda giden
well bred
soylu
well chosen
iyi seçilmiş
well developed
iyi geliştirilmiş
well disposed
iyi düzenlenmiş
well done
iyi yapılmış

İyi yapılmış bir işle ilgili seni tebrik ederim. - I congratulate you on a job well done.

well enough
yeterince iyi

O, şimdi çalışmak için yeterince iyidir. - She is now well enough to work.

Piyanoyu yeterince iyi çaldı. - She played the piano well enough.

well fed
iyi beslenmiş
well formed
iyi biçimlendirilmiş
well founded
iyi tesis edilmiş
well groomed
iyi giyimli
well grounded
iyi bilgilenmiş
well kept
iyi korunmuş
well known
ünlü
well lighted
iyi ışıklandırılmış
well made
iyi yapılmış
well mannered
iyi huylu
well matched
iyi uymuş
well nourished
iyi desteklenmiş
well off
iyi durumda

O bu işe başladığından beri oldukça iyi durumda. - He has been well off since he started this job.

well over
{f} taş
well over
{i} taşma
well pleased
çok memnun
well preserved
iyi korunmuş
well proportioned
orantılı
well proven
kesin olarak kanıtlanmış
well read
iyi okunmuş
well rounded
iyi yuvarlanmış
well stacked
iyi  istiflenmiş
well submerged
iyice batırılmış
well timed
iyi zamanlanmış
well water
iyi su
well wisher
iyi dilekte bulunan
well worn
iyi giyilmiş
well written
iyi yazılmış
well favored
iyi tercih
well shaft
kuyu mili
well well
Vah vah!/Aman efendim!/Hayret!
well-to-wheel
kuyudan tekere
well-well
iyi iyi
Well, well
Vah vah!/Aman efendim!/Hayret!
best
{i} en iyisi

Yeteneğimin en iyisine göre görevimi yapacağım. - I will do my duty to the best of my ability.

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

better
iyileştirmek

Çalışma şartlarını iyileştirmek istiyorlar. - They want to better their working conditions.

better
{i} daha iyisi

Sen benden daha iyisin. - You're better than me.

Sen benden daha iyisin. - You're better than I am.

well being
sağlık
well enough
oldukça
best
optimal
well done
iyi pişmiş

Etimi iyi pişmiş severim. - I like my meat well done.

Bifteğimi iyi pişmiş istiyorum. - I'd like my steak well done.

best
feriştah
best
ekstra
better
iyi

Nakido, Twitter'dan daha iyidir. - Nakido is better than Twitter.

Çok daha iyi hissediyorum. - I'm feeling a lot better.

better
ilerletmek
better
daha çok

Evlendikten sonra benim Japonca daha iyi oldu ve daha çok anlayabildim. - After I got married, my Japanese got better and I could understand more.

Kahveyi çaydan daha çok seviyorum. - I like coffee better than tea.

better
iyileşmek

Biz iyileşmek zorundayız. - We have to get better.

Tom onun çalışını son duyduğumdan beri klarnet çalmada daha da iyileşmektedir. - Tom has gotten better at playing the clarinet since I last heard him play.

better
ıslah etmek
better
-den daha iyi
better
ıslah olmak
well enough
iyice

eğer basitçe açıklayamıyorsan, onu iyice anlayamamışsın. - If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.

well off
zengin

Tom zengin olmalı. O çok güzel bir araba sürüyor. - Tom must be well off. He drives a very nice car.

well rounded
güzel vücutlu
well rounded
boylu poslu
well then
peki o zaman
well then
peki
well worn
iyice eskimiş
wellness
zindelik
best
en
best
en çok

En çok hangi konuları seversin? - What subjects do you like the best?

Bestecilerden hangisini en çok seviyorsun? - Which of the composers do you like best?

best
en iyi biçimde

En iyi biçimde sonuçlanmasını umuyoruz. - We're hoping for the best.

best
en iyi taraf/yan/kısım
best
en fazla

En fazla üç saat satın aldık. - We've bought three hours at best.

best
birinin elinden gelen
best
yapabileceğinin en iyisi

Tom yapabileceğinin en iyisini yapıyor. - Tom does the best he can.

Yapabileceğinin en iyisi bu mu? - Is that the best you could do?

better
daha yakşı
better
daha iyi bir hale gelmek
better
daha iyi bir hale getirmek
better
gelişmek
better
yakşırak
Alls well that ends well
Sonu iyi şekilde biten her şey iyidir
a well
iyi
all's well that ends well
(Atasözü) Sonu iyi biten her şey iyidir
better
{s} daha çok. z. daha iyi bir şekilde
well balanced
dengeli
well before
Oldukça önce

Scars have been with us since well before the first man cut his finger on a flint knife.

well below
nin oldukça altında
well beyond
çok ötesinde

Ken'in adı çıkmış köpeğinin nerede olduğu Tom'un görüş alanının çok ötesinde bir sorun. - The whereabouts of Ken's notorious dog is an issue well beyond Ken's ken.

well done
Aferin!
well dressed
İyi giyimli
well endowed
{s} zengin
well endowed
{s} hali vakti yerinde
well endowed
{s} varlıklı
well established
iyi kurulmuş
well heeled
iyi topuklu
well liked
iyi sevdim
wells
kuyucuk
all's well that ends well
(deyim) atasozu- sonuc iyi olursa daha once olanlar unutulur,onemli olan sonuctur
best
geçmek

Sizinle temasa geçmek için en iyi yol hangisidir? - What's the best way to get in touch with you?

Sınavı geçmek için elimden geleni yapacağım. - I'll do my best to pass the examination.

best
en iyi şekilde

Elimden geldiğince şiiri en iyi şekilde çevirdim. - I translated the poem the best I could.

Tom işi elinden gelen en iyi şekilde yaptı. - Tom did the job the best he could.

best
yenmek
best
{s} birinci sınıf
best
{s} (good ve well'in enüstünlük derecesi) en iyi, en hoş, en uygun
best
{f} hakkından gelmek, yenmek; baskın çıkmak, geçmek
best
baskın çıkmak
best
{f} alt etmek
التركية - التركية

تعريف well في التركية التركية القاموس.

BEST
(Osmanlı Dönemi) f. Düğüm
BETTER
(Osmanlı Dönemi) f. (Bed-ter) Daha kötü. Çok fena
الإنجليزية - الإنجليزية
The cockpit of a sailboat
Very (as a general-purpose intensifier)

Hey, you should've seen it, it was well good.

To a significant degree

That author is well known.

A hole sunk into the ground as a source of water, oil, natural gas or other fluids
An exclamation of surprise, often doubled or tripled

Well, well, well, what do we have here?.

Completely, fully

A well done steak.

Accurately, competently

He does his job well.

Prudent; good; well-advised

On leaving the operating table it is well to put the patient in a bed previously warmed and supplied with hot cans.

To seep out of the surface

Blood welled from the wound.

A small depression suitable for holding liquid, or other objects
To have something seep out of the surface

Her eyes welled with tears.

Used in speech to fill gaps; filled pause

It was a bit...well...too loud.

The playfield of the video game Tetris
A well drink

They're having a special tonight: $1 wells.

A vertical, cylindrical trunk in a ship, reaching down to the lowest part of the hull, through which the bilge pumps operate
Used to acknowledge a statement or situation (short form for "that is well")

B: Well, I guess we're sleeping under the stars tonight.

In good health

I had been sick, but now I'm well.

I hope this letter finds you in good health. - I hope this letter finds you well.

A place where a liquid such as water surfaces naturally, a spring
{a} not amiss, rightly, properly, sufficiently
{n} a spring, source, cavity
{v} to spring
{a} not sick, recovered, happy, convenient
to a great extent or degree; "I'm afraid the film was well over budget"; "painting the room white made it seem considerably (or substantially) larger"; "the house has fallen considerably in value"; "the price went up substantially"
Suitably to one's condition, to the occasion, or to a proposed end or use; suitably; abundantly; fully; adequately; thoroughly
A vertical excavation into an underground rock formation
The lower part of a furnace, into which the metal falls
without unusual distress or resentment; with good humor; "took the joke well"; "took the tragic news well"
A source of supply; fountain; wellspring
(often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well'); "the children behaved well"; "a task well done"; "the party went well"; "he slept well"; "a well-argued thesis"; "a well-planned party"; "the baby can walk pretty good"
Being in health; sound in body; not ailing, diseased, or sick; healthy; as, a well man; the patient is perfectly well
A pit, hole, or shaft sunk into the earth to tap an underground source of water
A depressed space in the after part of the deck; often called the cockpit
A bored, drilled, or driven shaft, or a dug hole whose depth is greater than the largest surface dimension and whose purpose is to reach underground water supplies or oil, or to store or bury fluids below ground
A vertical passage in the stern into which an auxiliary screw propeller may be drawn up out of water
a deep hole or shaft dug or drilled to obtain water or oil or gas or brine
In such manner as is desirable; so as one could wish; satisfactorily; favorably; advantageously; conveniently
adv. Charles the Well Beloved well field system well made play
A bored, drilled, or driven shaft, or a dug hole, whose purpose is to reach underground water supplies
Considerably; not a little; far
resulting favorably; "its a good thing that I wasn't there"; "it is good that you stayed"; "it is well that no one saw you"; "all's well that ends well"
an enclosed compartment in a ship or plane for holding something as e g fish or a plane's landing gear or for protecting something as e g a ship's pumps
Used in conversation to fill space (see uh)
The area in front of the speaker's rostrum from which House members address the House
A hole or excavation in the earth, in mining, from which run branches or galleries
Also known as injection well A bored, drilled or driven shaft whose depth is greater than the largest surface dimension, whether the shaft is typically dry or contains liquid; or a dug hole whose depth is greater than the largest surface dimension; or a subsurface fluid distribution system
in financial comfort; "They live well"; "she has been able to live comfortably since her husband died"
A compartment in the middle of the hold of a fishing vessel, made tight at the sides, but having holes perforated in the bottom to let in water for the preservation of fish alive while they are transported to market
A bored, drilled, or driven shaft, or a dug hole, whose depth is greater than the largest surface dimension and whose purpose is to reach underground water supplies or oil, or to store or bury fluids below ground
Contraction for we will or we shall
An opening through the floors of a building, as for a staircase or an elevator; a wellhole
excellently, in a good manner; appropriately, properly; significantly; in good spirit; fairly
{i} water hole; spring; source; reservoir; cavity; compartment (Nautical)
To issue forth, as water from the earth; to flow; to spring
a deep hole drilled in the ground to obtain water
a cavity or vessel used to contain liquid
A bored, drilled, or driven shaft, or a dug hole whose depth is greater than the largest surface dimen- sion and whose purpose is to reach underground water supplies or oil, or to store or bury fluids below ground
fish or a plane's landing gear or for protecting something as e
(used for emphasis or as an intensifier) entirely or fully; "a book well worth reading"; "was well aware of the difficulties ahead"; "suspected only too well what might be going on
come up; "Tears well in her eyes"
Good in condition or circumstances; desirable, either in a natural or moral sense; fortunate; convenient; advantageous; happy; as, it is well for the country that the crops did not fail; it is well that the mistake was discovered
with skill or in a pleasing manner; "she dances well"; "he writes well"
A narrow hole drilled into the ground which when reaching the water table provides a supply of water to be pumped to the surface
A shaft or hole drilled to reach underground water supplies or oil, or to inject fluids below ground Wellfield A group of wells in a particular location
Fig
{f} gush, flow, stream; rise to the surface and issue forth (water, tears, etc.); be collected (e.g. about water)
A shaft made in the earth to obtain oil or brine
a vertical bore hole in which a pipe-like structure is inserted into the ground in order to discharge (pump) water from an aquifer
a hole or shaft dug or drilled in the ground to obtain water
with prudence or propriety; "You would do well to say nothing more"; "could not well refuse"
A pit or hole sunk into the earth to such a depth as to reach a supply of water, generally of a cylindrical form, and often walled with stone or bricks to prevent the earth from caving in
well ain't that the catfish in the trap
A sentence commonly spoken in the Southern United States. It can often be used in place of "well, I'll be damned". Used to express surprise
well and good
Basically good, but with some shortcoming or limitation

Having 200,000 entries is all well and good, but the data will be useless unless people can find what they need.

well begun is half done
Much depends on the beginning of an endeavor
well behaved
having good behaviour; not needing correction; polite; correct; conforming to standards of good behaviour; well mannered
well deck
A sunken deck between the forecastle and the poop
well decks
plural form of well deck
well done
An exclamation of praise or endorsement of an achievement

Well done John, here's a biscuit for you..

well done
Performed well

It was a job well done.

well done
Well-cooked

She liked her steaks well done.

well drink
A mixed drink for which one does not specify the exact brand of liquor to be used

Don't order the well drinks there. They use the cheapest stuff they can find.

well drinks
plural form of well drink
well hung
Having a large penis
well hung
Having been left for a time, normally hanging, to encourage tenderness
well liquor
An inexpensive liquor served at a bar etc. when the customer does not specify a brand
well liquors
plural form of well liquor
well logging
The analysis and recording of the strata penetrated by the drill of an oil well as an aid to exploration
well off
Of a person, being in fortunate circumstances, especially having financial security

He is very well off as a result of his illegal money-making activities.

well off
Of any item, in a good position or circumstance

The house was well off for spectacular views over the surrounding countryside.

well put
skillfully explained and/or argued

That was well put! I couldn't have said it better myself!.

well said
A comment expressing approval; an accolade; "that was spoken well" (clearly or eloquently.)
well, I never
An exclamation of great surprise
well, well
Indicating pondering or consideration, sometimes with sarcasm or mock surprise

with sarcasm) Well, well. Look who's back. And they said we'd never see him again.

well, well, well
Indicating pondering or consideration, often with sarcasm or mock surprise

with sarcasm) Well, well, well. Look who's back. And they said we'd never see him again.

well-adjusted
Suitably adapted to new conditions
well-adjusted
Free from any psychological disorder
well-advised
benefitting from careful prior advice or counsel
well-appointed
Properly equipped with a complete set of whatever equipment is needed

a well-appointed kitchen.

well-balanced
properly balanced; in equilibrium
well-balanced
mentally stable and free from psychological disorder
well-behaved
Having good manners and acting properly
well-behaved
Having a finite derivative (of all orders) at all points, and having no discontinuities
well-being
a state of health, happiness and/or prosperity
well-born
A noble, describing someone born into the upper classes
well-bred
of good breed
well-bred
well-mannered and refined because of a good upbringing and education
well-built
Constructed in a pleasing or sound manner

The basics of a well-built garden.

well-built
Muscular and lean, having a body resembling that of an athlete

A well-built teenage boy in a soiled black leather studded vest and black jeans was crouched in the far corner of the cellar, waiting for us.

well-connected
Having close connections with people of wealth or social standing
well-covered
Amply equipped or provisioned, especially with respect to a place where food is served

How are you to bid a starving man to wait when you put him down at a well-covered board?.

well-covered
Fat, corpulent, full-figured

The sculptor Botero—influenced perhaps by Maillol’s love of well covered women—created in 1981 an overweight, stumpy couple.

well-defined
Defined using unambiguous axioms
well-defined
Accurately and precisely described or specified
well-defined
Having a clean and distinct outline
well-disposed
friendly and sympathetic
well-done
cooked until no blood runs, and there is no pink flesh on the inside
well-dressed
That dresses well; characterized by fashionable, attractive clothes
well-endowed
Having a large penis
well-endowed
Having a significant measure of a natural gift or ability
well-endowed
Having a substantial income, wealthy
well-endowed
Having large breasts or buttocks
well-fed
properly or adequately fed or nourished
well-fixed
Reasonably financially secure
well-formed
Correctly written; syntactically correct; expressed in a way that obeys rules for constructing formulas in a certain language

If the parser says it is good, then it must be well-formed and is part of the language.

well-formed formula
A statement that is expressed in a valid, syntactically correct, manner

This program works correctly on all well-formed formulas but it blows up on illegal input.

well-formedness rules
The conditions for hierarchy
well-founded
based on reasoning, evidence and good judgement
well-founded
properly substantiated
well-groomed
neat and tidy
well-groomed
neat and well-dressed
well-grounded
Having extensive knowledge of a subject
well-grounded
Based on good judgment and solid reasoning
well-heeled
rich; affluent; prosperous
well-hung
Allowed to mature correctly
well-hung
Having a large penis
well-informed
Furnished with sufficient, correct knowledge
well-intentioned
Having good intentions, even if producing unfortunate results
well-kept
neat, tidy
well-knit
Firmly constructed and held together
well-known
Generally recognised; reserved for some usual purpose

A common approach is for the server to accept messages at a well-known port.

well-known
Familiar, famous, renowned or widely known
well-made
Properly constructed or manufactured
well-mannered
Having good manners; polite, courteous, and socially correct; conforming to standards of good behaviour

A well-mannered gentleman always allows others first.

well-meaning
With good intentions, often used to reflect positively on a negative outcome or situation

The boy is well-meaning enough, but he usually ruins things one way or another.

well-meaningly
In a well-meaning manner; with well-meaning intentions
well-meant
Having good intentions, even if resulting in unfortunate consequences
well-nigh
almost, very nearly
well-off
Alternative spelling of well off

He was expecting a large inheritance from a well-off aunt.

well-oiled machine
Something that operates capably through the effective coordination of many parts

The writer is never enthusiastic and rarely Imaginative. His lines flow with the smoothness of a well-oiled machine.

well-oiled machines
plural form of well-oiled machine
well-order
To impose a well-order on (a set)
well-order
A total order of which every nonempty subset has a least element
well-ordered
Having a well-order
well-ordered
Having a precise arrangement
well-ordered
Simple past tense and past participle of well-order
well-ordering
Present participle of well-order
well-ordering
A total order of which every nonempty subset has a least element
well-preserved
healthy and ageing gracefully
well-proportioned
Compact
well-proportioned
Having good and pleasing proportions
well-read
Well informed and knowledgeable through having read extensively
well-rested
Having had sufficient (or even more than enough) sleep or rest to function optimally during waking hours
well-rounded
having a balanced variety of attributes
well-rounded
shapely
well-spoken
Considered to be eloquent and able with regards to speech
well-thewed
Having an attractive physical appearance or strong muscles
well-thought-of
Well esteemed or regarded highly

He is a well-thought-of and endearing old fellow.

well-thumbed
Of a book, etc., showing signs of frequent or heavy use; worn; well used

He pulled out a well-thumbed dictionary and began searching for a translation.

well-timed
Happening at an opportune or advantageous time
well-to-do
wealthy people
well-to-do
rich; prosperous
well-travelled
Having travelled a lot
well-trodden
Describing a route or path that is frequently used

He beat the familiar and well-trodden path to her door.

well-turned
Pleasingly expressed
well-turned
Expertly turned on a lathe
well-turned
Having a pleasing shape
well-wisher
someone who extends good wishes, or expresses sympathy to someone else
well-worn
showing signs of wear because of extensive use
well-worn
trite or hackneyed; repeated too often
well-bred
of good ancestry
well-doer
a performer of moral and social duties
well-to-do
in prosperous circumstances
well being
state of being healthy and happy, welfare, contentment
well built
sturdy, stable, stocky
well endowed
having plentiful supplies of a resource; "Brazil is well endowed with coffee"
well endowed
{s} has a voluptuous figure, has a full figure, has a sexy body
well said
you said it nicely, well-put
well-off
in fortunate circumstances financially; moderately rich; "they were comfortable or even wealthy by some standards"; "easy living"; "a prosperous family"; "his family is well-situated financially"; "well-to-do members of the community"
well-qualified
more than adequately qualified; "a well-qualified officer"
well child visit
Taking a child/baby to the pediatrician for his check up and shots and evaluaion of the growth and development of the baby in the areas of motor skills, language and social skills
well-paid
If you say that a person or their job is well-paid, you mean that they receive a lot of money for the work that they do

1. Kate was well paid and enjoyed her job... 2. I have an interesting, well-paid job, with opportunities to travel.

all's well that ends well
Even though something may have had problems or unexpected steps, it is okay as long as the finished product is okay
best
To beat in a contest; to surpass in skill or achievement

You did not win because I was sloppy. You bested me, Uncle. I've never seen you fight like that before.”.

best
Superlative form of well: most well
best
The supreme effort one can make

I did my best.

best
Superlative form of good: most good
best
The person (or persons) who is (are) most excellent
better
Alternative spelling of bettor
better
Comparative form of well: more well

I’ve had enough of cycling with you chaps. I can spend my Sundays better than in tormenting cats and quarrelling and fighting.”.

better
To improve
better
An entity, usually animate, deemed superior to another

He quickly found Ali his better in the ring.

better
Comparative form of good or well: more good or well
well done
bravo
better
Better is the comparative of good
better
Better is the comparative of well
better
in a superior way; to a greater degree, more than -
best
{a} most good, most choice, most preferable
better
{n} an advantage
better
{a} more good or choice
better
{v} to improve, mend, advance, exceed
All's well that ends well
(Edebiyat) All's Well That Ends Well is a play by William Shakespeare. It is believed to have been written between 1604 and 1605,[1] and was originally published in the First Folio in 1623. Though originally the play was classified as one of Shakespeare's comedies, the play is now considered by some critics to be one of his problem plays, so named because they cannot be neatly classified as tragedy or comedy
well into
(deyim) Far into something or far along in something
All's Well that Ends Well
a humorous play by William Shakespeare about the relationship between the two main characters, Helena and Bertram. People sometimes use the expression "All's Well that Ends Well" to say that a difficult situation has ended with a good result
Best
bettermost
Well balanced
harmonious
Well known
famous
Wells
hole-and-corner
Wells
blurred
Wells
choleric
all's well that ends well
the scenario has come to a happy ending
be well
be healthy; feel good; "She has not been well lately
التركية - الإنجليزية
wishing you well
well
المفضلات