very much

listen to the pronunciation of very much
الإنجليزية - التركية
pek çok

Biz pek çok konuşmadık. - We didn't talk very much.

çok fazla

Hanako keki çok fazla seviyor. - Hanako likes cake very much.

Tom çok fazla değişmedi. - Tom hasn't changed very much.

kıyamet gibi
gayet

Tehlikenin gayet farkındayım. - I'm very much aware of the danger.

çok çok

Geçen gece beni akşam yemeğine götürdüğün için çok çok teşekkürler. - Thanks very much for having me to dinner the other night.

çok

Sana çok, çok teşekkürler! - Thank you very, very much!

Hediyen için çok teşekkürler. - Thank you very much for your present.

yerden göğe kadar
far
{s} uzak

Onun çalışması kabul edilebilir, ama mükemmel olmaktan uzak. - His work was acceptable, but far from excellent.

O mükemmel olmaktan uzaktır. - He is far from perfect.

miss someone very much
çok özlemek
thank you very much
çok teşekürler
far
{s} öbür
far
pek çok
far
daha uzaktaki
far
bir hayli
far
ötedeki
far
uzağa

Tom ne kadar uzağa gittiğini görmek için kilometre sayacını kontrol etti. - Tom checked his odometer to see how far he'd driven.

Uzağa gitsen bile, telefon üzerinden birbirimizle temas kurmaya devam edelim. - Even if you go far away, let's keep in touch with each other over the phone.

far
çok

Jane'in veda konuşması bizi çok üzdü. - Jane's farewell speech made us very sad.

Bir şey alamayacak kadar çok uzak. - To take something too far.

far
alıs
far
öte

Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı. - Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.

Onlar üç mil öteye yürüdü. - They walked three miles farther.

far
{s} mesafe katetmiş
far
Allah esirgesin
far
(sıfat) uzak, ırak, öbür, öteki, mesafe katetmiş
far
ilerlemiş
far
Far East Uzak Doğu
far
{s} ırak

Gözden ırak olan, gönülden ırak olur. - Far from eye far from heart.

far
uzakta

Tom'un yeme isteği vardı fakat evde yiyecek bir şey olmadığı için yaşadığı yerden çok uzakta olmayan mahalle marketine gitti. - Tom had the munchies, but since there was nothing in the house to eat, he went to the convenience store not too far from where he lived.

Tom bizden uzakta olmayan kirasız küçük bir evde yaşıyordu. - Tom was living rent-free in a small house not too far from us.

far
-den uzak; uzağa; uzakta: He's never journeyed far from Istanbul. İstanbul'dan uzağa hiç seyahat etmedi. They didn't go far. Uzağa
i like you very much
senden çok hoşlandım
i'm very much obliged to you
size çok minnettarım
like very much
çok sevmek
love very much
çok sevmek
thank you very much
çok teşekkür ederim
thank you very much
çok teşekkürler
thank you very much indeed
çok teşekkürler
thank you very much indeed
gerçekten çok teşekkürler
الإنجليزية - الإنجليزية
to a very great degree or extent; "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested"; "this would help a great deal"
extremely; immensely, a lot
(deyim) in the worst way

After a day in the hot sun, he needed a shower in the worst way.

to bits
so
tons
very much alive
extremely active
Very much.
far

He was far richer than we'd thought.

spank you very much
thank you very much

He giggled with that obnoxious hyena laugh he has. Spank you very much. I know you missed me, Cindy..

thank you very much
Said to express greater gratitude than would be conveyed by thank you
thank you very much
Obviously ''(principally UK; implying offence that anyone could have doubted the statement)
very much.
strongly

His reply was strongly suggestive of a forthcoming challenge to the governor.

I want you very much to
I would like you to
thank you very much
many thanks to you, i thank you
التركية - الإنجليزية

تعريف very much في التركية الإنجليزية القاموس.

su gibi aziz ol! Thank you very much indeed
(for bringing me water to drink)!
ziyade olsun! Thank you very much!
(said to someone after eating something he/she has offered one)
very much

  الواصلة

  ve·ry much

  التركية النطق

  veri mʌç

  النطق

  /ˈverē ˈməʧ/ /ˈvɛriː ˈmʌʧ/

  علم أصول الكلمات

  [ 'ver-E ] (adjective.) 13th century. Middle English verray, verry, from Old French verai, from Vulgar Latin veracus, alteration of Latin verac-, verax truthful, from verus true; akin to Old English w[AE]r true, Old High German wAra trust, care, Greek Era favor.

  فيديوهات

  ... ROMNEY: Thank you very much. And let me tell you, you're absolutely right about part ...
  ... FUMIHIKO IMAMURA: Thank you very much. ...
المفضلات