returns

listen to the pronunciation of returns
الإنجليزية - التركية
(Ticaret) sonuçlar

Seçim sonuçları beklediğimizdi. - Election returns were what we had expected.

kar
(Ticaret) verimler
(Ticaret) kazanç
raporlar
(Ticaret) karlar
randıman
geri dönenler
{i} hasılat
(isim) hasılat
(Ticaret) gelir

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

(Ticaret) gelirler
verim
getirileri
return
{f} dönmek

O Texas'a dönmek için Meksika başkentinden ayrıldı. - He left the Mexican capital to return to Texas.

Başkan Washington'a dönmek zorunda kaldı. - The president was forced to return to Washington.

return
iade etmek

Ah! Tekrar unuttum! Bugün bir kitabı iade etmek için kütüphaneye gitmem gerekiyordu. - Ah! I forgot again! I was supposed to go to the library to return a book today!

Kitabı bugün kütüphaneye iade etmek zorundayım. - I have to return this book to the library today.

return
iade

Bir araba iade etmek istiyorum. - I'd like to return a car.

Bunu iade etmek istiyorum. - I'd like to return this.

return
{f} geri dönmek

İşe geri dönmek istiyorum. - I want to return to work.

Onun tek isteği, geri dönmek ve tek kızını son bir kez görmekti. - Her one wish was to return and see her only daughter one last time.

return
getiri

Bir kişi bir şeyi ödünç alırken bir melek yüzüne sahip olur fakat onu geri getirirken şeytan yüzüne sahip olur. - A person will have the face of an angel when borrowing something, but the face of the devil when returning it.

Tom kaybettiği köpeğinin getirilmesi için bir ödül önerdi. - Tom offered a reward for the return of his lost dog.

return
dönüş

Yaşam yolunda dönüş yoktur. - There is no returning on the road of life.

Zürih'ten Boston'a uçmak sekiz saat sürer, ancak dönüş için sadece altı. - It takes eight hours to fly from Zurich to Boston, but only six for the return trip.

returns to scale
(Ekonomi) Ölçeğe getiri
returns records
(Bilgisayar) kayıtları döndürür
returns records
(Bilgisayar) kayıt döndür
real returns
Gerçek döndürür
return
{i} geri dönüş

Japonya'ya geri dönüş biletin var mı? - Do you have a return ticket to Japan?

Şili senin geri dönüşünü bekliyor! - Chile is waiting for your return!

return
{i} geri dönme

Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız? - In order to return to our era, what should we do?

Tom'un eve geri dönmesi olası değil. - It's unlikely that Tom will ever return home.

return
{i} kâr

Ben geçen Pazar Hanako ile karşılaştığımda, üç gün önce döndüğünü söyledi. - When I met Hanako last Sunday, she said she had returned three days before.

Madonna'nın kariyerine bir süre için geri dönmeyeceğine bahse girerim. - I'll bet Madonna doesn't return to her career for awhile.

return
rövanş maçı
return
geri gelmek
return
rövanş
return
geri götürmek
return
geri göndermek
return
geri gelme

Semptomlar geri gelmedi. - The symptoms haven't returned.

return
nüksetme
return
nüksetmek
customer returns
(Ticaret) müşteri iadeleri
diminishing returns
(Ticaret) azalan getiriler
diminishing returns
azalan verimler
return
göndermek
return
geri gönderme
return
resmi rapor
return
dönen

Ben dönene kadar burada kal. - Stay here till I return.

Sen dönene kadar burada olacağım. - I will be here until you return.

return
faiz
return
bildirge
return
beyanname

Tom yıllardır vergi beyannamesi vermemiş. - Tom hasn't filed a tax return in years.

return
geri iade etmek

Dün yeşil bir kanepe aldım, ama kapıdan sığdıramadım, bu yüzden geri iade etmek zorunda kaldım. - I bought a green couch yesterday, but I couldn't fit it through the door, so I had to return it.

return
(Ticaret) verim
return
gerisin geriye gitmek
return
mukabelede bulunmak
return
geri iade
return
hemen

Parayı hemen ona iade etmemi istedi. - He asked me to return the money to him immediately.

Çağrına hemen cevap vermediğim için üzgünüm. - I'm sorry I didn't return your call right away.

return
istatistik
return
bildirim
return
mukabele
return
gidiş dönüş

Osaka'ya bir gidiş dönüş biletim var. - I have a return ticket to Osaka.

Tokyo'ya bir gidiş dönüş biletim var. - I have a return ticket to Tokyo.

return
(Tıp) hastaya kan vermek
return
geri geliş
return
bedel
return
(Bilgisayar) dönmek dön
return
(Politika, Siyaset) seçmek (milletvekilini)
return
gelir

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

return
bir mebusun seçilmesi
return
seçmek
return
gitmek
return
(Kanun) karar vermek (mahkeme)
return
(bilet) gidiş-dönüş
return
istatistik cetveli
return
döndürüş
return
karşılama
return
(Spor) topu geri vurmak
return
geri çevirmek
return
dönüş yapmak
return
getirmek (kar)
return
geri getirmek
return
(Ticaret) geri çevirme

O onun aşkını geri çevirmedi. - He did not return her love.

return
(Ticaret) cevap
return
geri gitmek
sales returns
(Ticaret) satıştan iadeler
sales returns
(Ticaret) satış iadeleri
decreasing returns
azalan verim
diminishing returns
azalan verim
election returns
saylav sonuçları
law of diminishing returns
azalan verim kuralı
return
dönüp gelme
return
tekerrür
return
(huk.) karar vermek
return
(kâr/kazanç) getirmek
return
geri götürme
return
dönüş,v.geri dön: adj.dönen
return
karşılık vermek
return
yanıt vermek
return
kazanç
return
{f} geri dön

O, Japonya'ya geri döndü. - He returned to Japan.

Uzun bir yokluktan sonra eve geri döndü. - After a long absence, she returned home.

return
kaytarmak
return
geri vermek

Ne zaman arabayı geri vermek zorundayım? - When do I have to return the car?

return
yeniden olma
return
gidiş-dönüş bileti
return
kayıtmak
return
yanıt

O çağrılarımı yanıtlamadı. - She didn't return my calls.

return
(mal) ilk sahibine dönmek
return
hasılat
return
(ç.) kazanç
decreasing returns
azalan verımler
decreasing returns
azalan döndürür
election returns
seçim sonuçları
return
getirim
return
dönmeli
return
getirmek

Tom ödünç aldığı kitabı getirmek için geldi. - Tom came to return a book he'd borrowed.

return
döndürmek
return
dönmesi

Tom'un eve geri dönmesi olası değil. - It's unlikely that Tom will ever return home.

Tom Mary'nin sağ salim dönmesi için dua etti. - Tom prayed for Mary's safe return.

sales returns account
satış iade hesabı
sales returns book
satış iade defteri
tax returns
vergi
constant returns
sabit getiriler
constant returns to scale
ölçeğe göre sabit getiriler
decreasing returns
azalan verimler
decreasing returns to scale
ölçeğe göre azalan getiriler
diminishing returns
ekon. azalan verim
increasing returns
artan getiriler
increasing returns to scale
ölçeğe göre artan getiriler
increasing returns to scale
(Ticaret) ölçeğe göre artan getiri
law of diminishing returns
azalan verim kuralı,azalan verimler kanunu
purchase returns
(Ticaret) alış iadeleri
return
tornistan
return
milletvekili seçmek
return
seçim sonucu
return
topu karşılamak
return
beyan etmek
return
geri tepme
return
ince kıyım tütün
return
tekrarlamak
return
tazminat
return
hüküm vermek
return
resmi açıklama
return
topa geri vurma
return
geriye gitme
return
cevap vermek
return
resmen bildirmek
return
{f} geri vermek, iade etmek: Have you
return
yanıtlamak
return
{f} getiri sağlamak
return
eski sahibine dönmek
return
mukabele etmek
return
sağlamak
return
{f} karar vermek [mahk.]
return
{f} geri dönmek, geri gelmek, geri gitmek: return home eve dönmek. return to normal normale dönmek
return
dön

O, 1941'de, savaş patlak verdiğinde Avrupa'dan evine döndü. - He returned home from Europe in 1941, when the war broke out.

Uzun bir yokluktan sonra eve geri döndü. - After a long absence, she returned home.

return
rapor
return
{f} getirmek (faiz vb)
return
(Askeri) MEYDANA DÖNÜŞ: Bir hava bombardıman filosu ile hedefe taarruz ettikten sonra tekrar mensup olduğu havaalanına dönüşü
return
{f} aynı kâğıttan oynamak
return
açıklamak
return
{f} geri vurmak
return
ödemek
return
{i} geri verme

Ona biraz borç para verdim, halen geri vermedi. - I lent him some money, but he hasn't returned it yet.

Ödünç al ve geri ver, sonra tekrar ödünç alabilirsin.Ödünç al ve geri verme ve sonra ödünç alma zorlaşır. - Borrow and return, then you can borrow again. Borrow and don't return, and then the borrowing gets difficult.

return
(fiil) dönmek, geri dönmek, misilleme yapmak, nüksetmek, tekrarlamak, geri gelmek, geri vermek, iade etmek, geri göndermek, getiri sağlamak, getirmek (faiz vb), beyan etmek, resmen bildirmek, hüküm vermek, karar vermek [mahk.], yansıtmak, milletvekili seçmek, aynı kâğıttan oynamak, geri vurmak, topu karşılamak, döndürmek
return
geri ç

O onun aşkını geri çevirmedi. - He did not return her love.

return
{i} tekrarlama
return
{f} misilleme yapmak
return
yansıtmak
return
karşılık

Tom karşılık olarak bir şey istedi. - Tom wanted something in return.

Tom karşılık olarak ne istiyor. - What does Tom want in return?

return
{i} bülten
return
iade etmek resmen ilan etmek veya
return
avdet etmek
sea returns
deniz yankisi
الإنجليزية - الإنجليزية
Merchandise returned to a retailer or wholesaler by a purchaser
plural form of return
Unsold merchandise returned to the supplier
Third-person singular simple present indicative form of return
An IndexWord representing the word, or null if no such entry exists
Unsold books that are returned from the bookseller to the publisher for credit
The new IdentityDictionary
Responses to a direct mail program
In single-copy sales, magazines that are distributed but not sold In many cases, unsold copies are returned to the wholesaler, who processes and records them, issues credit records, shreds the copies, and verifies, by affidavit, that the returns have been destroyed
The prior value, or null if no prior value found
{i} goods that are returned by a consumer to a store or merchandise returned by a retailer to a wholesaler; results from an election
Goods returned to their place of acceptance
a deep copy of this object
Are among the House Papers in the Sessional Papers They are papers which Parliament requires from Government departments in the course of its work
the number of keys in this dictionary
the point at which water "returns" to the pool after having traveled through the filter
A dictionary based break detection iterator The UErrorCode& status parameter is used to return status information to the user To check whether the construction succeeded or not, you should check the value of U_SUCCESS(err) If you wish more detailed information, you can check for informational error results which still indicate success For example, U_FILE_ACCESS_ERROR will be returned if the file does not exist The caller owns the returned object and is responsible for deleting it =======================================================================
Any ACH entry that has been returned to the ODFI by the RDFI or by the ACH Operator because it cannot be processed The reason for each return is included with the return in the form of a “return reason code”
As you will be crystal clear when submitting your specifications, and we will be excruciatingly exact in producing your specified rolls, there should never be a "return" issue However, if for some inexplicable reason it does come up, please don't surprise us by shipping your rolls back unannounced Call us If your specs were wrong (hey it could happen), you'll probably pay through the nose If we did something wrong, we'll pull out all the stops to make it right
Product can be returned for several reasons: it can be returned by the customer due to defect or just taking advantage of a liberal return policy; it can also be returned because the customer refused receipt, typically because of extra customs charges; finally, it can be returned because of problems with delivery
The quantity of unsold product from a retailer or other outlet that is returned to the distributor
a LocatorIterator over the (key, element) pairs whose keys match the parameter key
Unsold books returned for cash or credit to the publisher The publisher's stated terms for doing this constitute its return policy Whereas hardcover trade publishers require that unsold books be returned in "mint condition" for full credit, mass market publishers usually receive stripped returns, i e , covers that have been removed from unsold copies
Books sent back to a publisher Unlike many other businesses, retailers can usually return books for a full refund Returns often come back several months after a book is published
Items sent back or returned to a supplier for credit or replacement because they are defective, damaged, duplicate, etc
The Locator referring to the key-element pair that was found, or NO_SUCH_KEY if it could not be found
true if the Connection is not valid
1 People who have responded to a direct mail program 2 Products shipped to customers on free, or limited trails which are returned
books returned unsold from bookshops to publishers for full credit
returns to scale
(Ekonomi) In economics, returns to scale and economies of scale are related terms that describe what happens as the scale of production increases. They are different terms and are not to be used interchangeably
returns to scale
(Economics) financial index for assessing the growth of a factory's output when all input such as work or raw materials (etc.) have increased at the same ratio
as a dog returns to his vomit, so a fool repeats his folly
foolish people repeatedly do foolish things
ball returns
plural form of ball return
income tax returns
plural form of income tax return
law of diminishing returns
The tendency for a continuing effort toward a particular goal to decline in effectiveness after a certain amount of success has been achieved
law of diminishing returns
A relationship between input and output, such that adding units of any one input (labour, capital etc.) to fixed amounts of the others will yield successively smaller increments of output
many happy returns
A greeting, usually for birthdays, in reference to the passing year; Happy birthday!

Many happy returns of ye day to us my Dr Love.

return
To relinquish control to the calling procedure
return
Gain or loss from an investment

It yielded a return of 5%.

return
To play a card as a result of another player's lead

If one players plays a trump, the others must return a trump.

return
A return value: the data passed back from a called procedure
return
To bat the ball back over the net in response to a serve

The player couldn't return the serve because it was so fast.

return
To turn back, retreat

I suppose here is none woll be glad to returne – and as for me,’ seyde Sir Cador, ‘I had lever dye this day that onys to turne my bak.’.

return
A return ticket

Do you want a one-way or return?.

return
To pass (data) back to the calling procedure

This function returns the number of files in the directory.

return
To come or go back (to a place or person)

Although the birds fly north for the summer, they return here in winter.

return
To give something back to its original holder or owner

You should return the library book within one month.

return
: A report of income submitted to a government for purposes of specifying exact tax payment amounts. A tax return

Hand in your return by the end of the tax year.

return
Catching a ball after a punt and running it back towards the opposing team
return
To turn (something) round

Whan Kyng Marke harde hym sey that worde, he returned his horse and abode by hym.

return
The act of returning

I expect the house to be spotless upon my return..

return
A carriage return character
return
A throw from a fielder to the wicket-keeper or to another fielder at the wicket
return
A short perpendicular extension of a desk, usually slightly lower
return
The act of relinquishing control to the calling procedure
return
{v} to come or go back, send back, transmit, convey, repay, make answer, retort
return
{n} the act of coming back, profit, repayment, restitution, requital, answer, relapse
Many happy returns!
congratulations!, All the best!
Return
baro
diminishing returns
In economics, diminishing returns is a situation in which the increase in production, profits, or benefits resulting from something is less than the money or energy that is invested
diminishing returns
principle that (after a certain point) increasing only one factor of production while others remain the same will eventually result in lower output
excess returns
Also called abnormal returns, returns in excess of those required by some asset pricing model
excess returns
Returns in excess of those required by some asset-pricing model Also called abnormal returns
increasing returns to scale
the principle that as one input increases, with other inputs fixed, the resulting increase in output is larger and larger
increasing returns to scale
A situation in which average cost of production decreases as output rises (p 331)
increasing returns to scale
Technological conditions under which the percentage increase in a firm's output exceeds the percentage increase in its input; sometimes called economies of scale
increasing returns to scale
A situation in which a 1% increase in all inputs into production leads to more than a 1% increase in output
increasing returns to scale
a situation in which a percentage increase in all inputs causes a larger percentage increase in output
law of diminishing returns
The tendency for a continuing application of effort or skill toward a particular project or goal to decline in effectiveness after a certain level of result has been achieved. Economic law stating that if one input used in the manufacture of a product is increased while all other inputs remain fixed, a point will eventually be reached at which the input yields progressively smaller increases in output. For example, a farmer will find that a certain number of farm labourers will yield the maximum output per worker. If that number is exceeded, the output per worker will fall
law of diminishing returns
a law affirming that to continue after a certain level of performance has been reached will result in a decline in effectiveness
law of diminishing returns
principle which states that the quantity of the products that is derived from each additional unit of a production mechanism (above a certain limit) gradually decreases (Economics)
many happy returns of the day
may you live a long and full life; have many more happy days
return
The status of an application that has been sent back to the applicant with instructions to amend the application with corrections or additional information A returned application is not dismissed However, if the applicant fails to amend its application within a specified time, the application is dismissed
return
submit a report, etc
return
To go back in thought, narration, or argument. "But to return to my story
return
the occurrence of a change in direction back in the opposite direction the income arising from land or other property; "the average return was about 5%"
return
The performance of an investment, either realized through the sale of the investment or recorded as of a specific time period Returns are commonly expressed as annual percentage rate gains or losses Risk The possibility of losing money or not gaining as much as anticipated Common forms of risk are interest rate risk, inflation risk, market risk, and business risk Risk tolerance An investor's ability to withstand losses caused by one or more of the different types of risk This ability can be limited by your temperament as well as your time frame and financial circumstances For example, someone who is investing for a goal 10 to 20 years or more in the future generally has a higher risk tolerance and may feel more comfortable with riskier investments than a person whose investment goal is only 5 years away or less
return
is the percentage increase in value of an investment for a given period If X is the starting value and Y is the ending value the return is 100 x (Y/X - 1) For the calculation of return when there are cash flows during the period see Time-weighted and Money-weighted Return
return
elect again
return
Gain or loss from an investment. "It yielded a return of 5%
return
In this case return the amount or percentage earned on an investment
return
The amount of money that you receive as a percentage of an initial investment For example, if you initially invested $100 in a one-year investment, and in a year your investment had grown to $110, the return on would be $10, or 10%
return
An answer; as, a return to one's question
return
the income received from the ownership of an asset For a stock, the return is the dividend plus the capital gain (chapter 16)
return
A return ticket is a ticket for a journey from one place to another and then back again. He bought a return ticket and boarded the next train for home. Return is also a noun. BA and Air France charge more than £400 for a return to Nice. see also day return
return
go back to a previous state; "We reverted to the old rules"
return
If a feeling or situation returns, it comes back or happens again after a period when it was not present. Official reports in Algeria suggest that calm is returning to the country Return is also a noun. It was like the return of his youth
return
{f} go or come back; give or send back; revert; reply, answer; reciprocate; run or hit back (Sports); yield a profit; officially announce; reflect, send back energy from a surface
return
If you return something somewhere, you put it back where it was. He returned the notebook to his jacket
return
The return trip or journey is the part of a journey that takes you back to where you started from. Buy an extra ticket for the return trip. outward
return
come back to place where one has been before, or return to a previous activity
return
To repay; as, to return borrowed money
return
get back
return
The payments to the owner of a security plus the change in the security's value, expressed as a fraction of its purchase price; more precisely called the rate of return 59
return
To give something back to its original holder/owner
return
to someone in authority; "submit a bill to a legislative body" make a return; "return a kickback" come back to place where one has been before, or return to a previous activity return to a previous position; in mathematics; "The point returned to the interior of the figure" bring back to the point of departure return in kind; "return a compliment"; "return her love
return
is the reward for investing your money It can be in two forms: an income (such as dividends), or capital growth (such as an increase in the value of your investment) Returns depend on many variables: the asset class invested in, the duration of investment, economic conditions, Government influences, and the impact of inflation The past performance of an investment can only be a guide to its future return and, in general, the higher the potential return, the greater the risk Research into the past performance of the various asset classes strongly indicates that investments in shares have the highest potential return over the long term, with cash and fixed interest investments having the lowest potential return Property fits in between these two classes, with a medium return over the long term Back to top
return
A character that indicates a new line. Hexadecimal %x0d, decimal 13. Old typewriters had a carriage that lined up the paper with the printing strike-arms; with the advent of electronic typewriters, the "carriage return" key would realign the printing at the left margin, and advance to a new line. Early computers added (13,10) to indicate a new line, with variations such as (10), (13) and even (10,13). Modern computer use has expanded the meaning to denote a new paragraph
return
A tax return is an official form that you fill in with details about your income and personal situation, so that the income tax you owe can be calculated. He was convicted of filing false income tax returns Anyone with slight complications in their tax affairs is likely to be asked to fill in a return. see also tax return
return
The data passed back from a called procedure to the calling procedure (also return value)
return
make a return; "return a kickback"
return
To convey into official custody, or to a general depository
return
come back
return
bring back to the point of departure return in kind; "return a compliment"; "return her love
return
If you return to an activity that you were doing before, you start doing it again. At that stage he will be 52, young enough to return to politics if he wishes to do so. Return is also a noun. He has not ruled out the shock possibility of a return to football
return
a quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one); "it brought a sharp rejoinder from the teacher"
return
To lead in response to the lead of one's partner; as, to return a trump; to return a diamond for a club
return
The sending back of a commission with the certificate of the commissioners
return
return to a previous position; in mathematics; "The point returned to the interior of the figure"
return
the occurrence of a change in direction back in the opposite direction
return
be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land returned to the family"; "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead"
return
To play a card as a result of another players lead; return a trump
return
Hence, to elect according to the official report of the election officers
return
the income arising from land or other property; "the average return was about 5%"
return
The act of a person returning
return
the amount of money a saver receives from a savings account or fund The return is usually talked about as a percentage, such as "This account returns 7 37% "
return
The change in value of an investment over a given period of time, expressed as a percentage of the total amount invested (including reinvestment of any dividends and capital gains distributions)
return
An account, or formal report, of an action performed, of a duty discharged, of facts or statistics, and the like; as, election returns; a return of the amount of goods produced or sold; especially, in the plural, a set of tabulated statistics prepared for general information
return
To bring or send back to a tribunal, or to an office, with a certificate of what has been done; as, to return a writ
return
Any increase in value or in income you earn on an investment
return
the key on electric typewriters or computer keyboards that causes a carriage return and a line feed
return
answer back
return
Return is the overall profit you make on your investment, whether income, capital growth, or both It is usually expressed as a percentage, eg if you initially invested $100 and it is now worth $150, your investment has shown a 50% return
return
(Football (American)): Catching a ball after a punt, and running it back towards the opposing team
return
a tennis stroke that returns the ball to the other player; "he won the point on a cross-court return"
return
happening again (especially at regular intervals); "the return of spring"
return
The return on an investment is the profit that you get from it. Profits have picked up this year but the return on capital remains tiny
return
The act of returning (intransitive), or coming back to the same place or condition; as, the return of one long absent; the return of health; the return of the seasons, or of an anniversary
return
A statement whose execution causes normal termination of the execution of a method body If the return statement contains an expression, its type must match the return type of the method In this case, the expression is evaluated prior to exiting the method body and the value of this expression is the return value of the method invocation
return
If you say that you have reached the point of no return, you mean that you now have to continue with what you are doing and it is too late to stop. The release of Mr Nelson Mandela marked the point of no return in South Africa's movement away from apartheid
return
A measure of investment performance that consists of interest, dividends, and gains or losses in the value of the principal Returns can be positive or negative
return
return in kind; "return a compliment"; "return her love"
return
If you return to a state that you were in before, you start being in that state again. Life has improved and returned to normal. Return is also a noun. He made an uneventful return to normal health
return
The certificate of an officer stating what he has done in execution of a writ, precept, etc
return
The act of returning (transitive), or sending back to the same place or condition; restitution; repayment; requital; retribution; as, the return of anything borrowed, as a book or money; a good return in tennis
return
To turn again
return
If you return to a subject that you have mentioned before, you begin talking about it again. The power of the Church is one theme all these writers return to
return
The marshal reports back to the Court, with a brief account of his actions under the writ or notice he was required to serve, explaining the time and manner of service or the reason why he was unable to serve it, if that was the case
return
If you return someone's action, you do the same thing to them as they have just done to you. If you return someone's feeling, you feel the same way towards them as they feel towards you. Back at the station the Chief Inspector returned the call
return
To come back after some period of time, or at regular intervals
return
be restored; "Her old vigor returned"
return
See Return day, below
return
The income earned or a capital gain made on an investment
return
To go back in thought, narration, or argument
return
a coming to or returning home; "on his return from Australia we gave him a welcoming party" the act of returning to a prior location; "they set out on their return to the base camp" (American football) the act of running back the ball after a kickoff or punt or interception or fumble a tennis stroke that returns the ball to the other player; "he won the point on a cross-court return" a reciprocal group action; "in return we gave them as good as we got" the occurrence of a change in direction back in the opposite direction the income arising from land or other property; "the average return was about 5%" submit (a report, etc
return
the act of someone appearing again; "his reappearance as Hamlet has been long awaited"
return
go back to something earlier; "This harks back to a previous remark of his"
return
To turn back; to go or come again to the same place or condition
return
Profit earned by a capital investment or other type of security
return
To bring, carry, send, or turn, back; as, to return a borrowed book, or a hired horse
return
come back to place where one has been before, or return to a previous activity return to a previous position; in mathematics; "The point returned to the interior of the figure"
return
That which is returned
return
To go back from a called procedure to the procedure that called it
return
To retort; to throw back; as, to return the lie
return
to return fire: see fire
return
To revert; to pass back into possession
return
formulae When it is someone's birthday, people sometimes say `Many happy returns' to them as a way of greeting them
return
To give back in reply; as, to return an answer; to return thanks
return
When a judge or jury returns a verdict, they announce whether they think the person on trial is guilty or not. They returned a verdict of not guilty
return
getting something back again; "upon the restitution of the book to its rightful owner the child was given a tongue lashing"
return
document giving the tax collector information about the taxpayer's tax liability; "his gross income was enough that he had to file a tax return"
return
The percentage profit that one makes, or might make, on his investment
return
To bat (the ball) back over the net
return
The change in the value of a portfolio over an evaluation period, including any distributions made from the portfolio during that period
return
to someone in authority; "submit a bill to a legislative body"
return
pass down; "render a verdict"; "deliver a judgment"
return
To take something back to a retailer for a refund
return
The continuation in a different direction, most often at a right angle, of a building, face of a building, or any member, as a molding or mold; applied to the shorter in contradistinction to the longer; thus, a facade of sixty feet east and west has a return of twenty feet north and south
return
Of a called procedure, to pass back (data) to the calling procedure
return
the amount of money received from an investment each year Can be comprised of income and/or capital growth and is expressed as a percentage
return
To throw a ball back to the wicket-keeper (or a fielder at that position) from somewhere in the field
return
To speak in answer; to reply; to respond
return
the process by which code that has been called as a function or subprogram causes executation to resume with the instruction following the calling instruction when the called code terminates In most languages, this behaviour is controlled by an instruction at the end of the code in question, but in batch files, this is determined entirely by the method used to invoke the code (a call returns; a jump doesn't)
return
An item that is returned, e.g. due to a defect
return
The increase in value of a stock or portfolio over a specified period of time
return
{i} act of going or coming back; act of giving back; reply, answer; profit, yield; repayment; return key, alternate name for the Enter key (Computers); ball that is hit or run back (Sports)
return
(American football) the act of running back the ball after a kickoff or punt or interception or fumble a tennis stroke that returns the ball to the other player; "he won the point on a cross-court return"
return
a coming to or returning home; "on his return from Australia we gave him a welcoming party"
return
To render, as an account, usually an official account, to a superior; to report officially by a list or statement; as, to return a list of stores, of killed or wounded; to return the result of an election
return
To give in requital or recompense; to requite
return
submit (a report, etc ) to someone in authority; "submit a bill to a legislative body"
return
indorsed on the document
return
pay back; "Please refund me my money"
return
A day in bank
return
the act of returning to a prior location; "they set out on their return to the base camp"
return
A payment; a remittance; a requital
return
Your return is your arrival back at a place where you had been before. Ryle explained the reason for his sudden return to London
return
An official account, report, or statement, rendered to the commander or other superior officer; as, the return of men fit for duty; the return of the number of the sick; the return of provisions, etc
return
(American football) the act of running back the ball after a kickoff or punt or interception or fumble
return
To come back, or begin again, after an interval, regular or irregular; to appear again
return
To bat the ball in response to a serve over the net
return
When you return to a place, you go back there after you have been away. Blair will return to London tonight So far more than 350,000 people have returned home
return
Refers to the reoccupation of areas cleared for unrestricted residence or use by previously evacuated populations It includes what was termed "resettlement" in earlier draft USEPA guidance
return
The amount of money received from an investment Often expressed as a percentage per annum/year
return
give back; "render money"
return
{s} pertaining to a return; reciprocal, done in response to a previous action; repeated, recurring; used to come back, used for returning; sent back, given back; reflected
return
A short extention (perpendicular) of a desk, usually slightly lower
return
If you do something in return for what someone else has done for you, you do it because they did that thing for you. The deal offers an increase in policy value in return for giving up guarantees
return
The profit on, or advantage received from, labor, or an investment, undertaking, adventure, etc
return
The percentage gain or loss for a security in a particular period The Real Rate of Return is the annual return realized on that investment, adjusted for changes in the price due to inflation
return
If you return something that you have borrowed or taken, you give it back or put it back. I enjoyed the book and said so when I returned it Return is also a noun. The main demand of the Indians is for the return of one-and-a-half-million acres of forest to their communities
return
To report, or bring back and make known
return
bring back to the point of departure
return
The act of going back from a called procedure to the procedure that called it
return
a reciprocal group action; "in return we gave them as good as we got"
return
The rendering back or delivery of writ, precept, or execution, to the proper officer or court
return
A report of income submitted to a government for purposes of specifying exact tax payment amounts. A tax return
return
give or supply; "The cow brings in 5 liters of milk"; "This year's crop yielded 1,000 bushels of corn"; "The estate renders some revenue for the family"
return
The turnings and windings of a trench or mine
التركية - الإنجليزية

تعريف returns في التركية الإنجليزية القاموس.

return
by return
returns

  التركية النطق

  ritırnz

  النطق

  /rēˈtərnz/ /riːˈtɜrnz/

  علم أصول الكلمات

  [ ri-'t&rn ] (verb.) 14th century. Middle English retournen, from Middle French retourner, from re- + tourner to turn; more at TURN.

  فيديوهات

  ... a new generation of heroes returns to civilian life ...

  كلمة اليوم

  cacography
المفضلات