fool

listen to the pronunciation of fool
الإنجليزية - التركية
{f} kandırmak

Dünyayı kandırmak istediğinizde doğruyu söyleyin. - When you want to fool the world, tell the truth.

budala

O, ona inanacak kadar budala mı? - Is he so foolish as to believe that?

{i} soytarı
{i} salak

Beni salak yerine koymaya çalışmayı durdur. - Stop trying to play me for a fool!

ahmak

O Tom'un ahmaklığıydı. - That was foolish of Tom.

O ne kadar ahmak olduğunu düşündü. - He thought how foolish he had been.

{i} aptal

O öğrenciye aptal deme. - Don't call that student a fool.

Aptal parasının kıymetini bilmez. - A fool and his money are soon parted.

{f} oyalanmak
aptallık etmek
ibiş
balkabağı
aptalca davranmak
kazma
oynatmak
uyutmak
kaz
dalga geçmek
aptal yerine koymak

Seni aptal yerine koymak zor mu? - Is it hard to fool you?

Tom kendini aptal yerine koymak istemedi. - Tom didn't want to make a fool of himself.

aldatmak
enayi

Tom gerçekten bizi enayi yerine koydu. - Tom really fooled us.

Tom kesinlikle hepimizi enayi yerine koydu. - Tom certainly fooled us all.

alaya almak
{i} maskara

Mark'ın maskaralığı zaten Rosa'yı hasta ediyor. - Mark's foolery is already making Rosa sick.

Maskaralık etmeyi bırak. - Stop playing the fool.

(around/about ile) aptalca davranmak
{f} maskaraya çevirmek
{f} enayi yerine koymak
{i} meyve ve süt tatlısı
okullarda oğrencilere eskiden ceza olarak giydirilen yüksek ve sivri tepeli külâh
{f} vakit geçirmek
{f} gülünç duruma sokmak
foolscap yaklaşık ol
{i} akılsız

Ona inanacak kadar akılsızdım. - I was foolish enough to believe him.

{f} eğlenmek
{f} şaka yapmak
küçük düşürülen kimse
alık veya akılsız kimse
enayi veya aptal kimse
ahmak veya budala kimse
fools cap soytarı külâhı
aptal kimse
gerzek
angut
denyo
abeci
ansımak
foolish
aptalca

Aptalca davrandın,bunun hesabını ödeyeceksin. - You've acted foolishly and you will pay for it.

Onlar anlaşmanın aptalca olduğunu söyledi. - They said the deal was foolish.

foolish
{s} ahmak

O Tom'un ahmaklığıydı. - That was foolish of Tom.

Tom ahmakça bir şey yapmış. - Tom has done something foolish.

foolish
aptal

Onlar birbirlerini aptal göstermeye çalıştılar. - They tried to make each other look foolish.

İstasyona kolayca yürüyebilirken bir taksiye binmek aptalca. - It's foolish taking a taxi when you can easily walk to the station.

foolish
{s} akılsız

Ona inanacak kadar akılsızdım. - I was foolish enough to believe him.

fool proofing
güvenilir
fool about
avare avare dolaşmak
fool about
vaktini boşa harcamak
fool about
(deyim) aylaklık etmek
fool around
at koşturmak
fool around
zaman harcamak
fool around
(deyim) aylaklık etmek
fool around
şakalaşmak
fool around
vaktini boşa geçirmek
fool around
abesle uğraşmak
fool around
siftinmek
fool around with
ile oynamak
fool away
çarçur etmek
fool loading
maksimum yükleme
fool loading
tam yükleme
fool proof
hatasız
fool proofing
kusursuz
fool’s gold
(Jeoloji) ahmak altını
fool’s gold
(Jeoloji) pirit
fool about
aptallık etmek
fool about
aptalca davranmak
fool around
aptallık etmek
fool around
aptalca davranmak
fool away
harcamak
fool away
delice sarf etmek
fool's errand
olmayacak iş
fool's paradise
yalancı mutluluk
fool around
(with) bir hobi olarak (bir şey) ile ilgilenmek
fool around
vaktini boşa geçirmek; vaktini çalışacağına eğlenmekle geçirmek
fool around
fool around with: ile oynamak
fool around
(with) ile oynamak
fool around
fool around with: bir hobi olarak (bir şey) ile ilgilenmek
fool around with
(deyim) Biriyle evlilik dışı beraber olmak
fool round the stump
aptal yuvarlak güdük
fool so.
aptal çok
fool to oneself
(deyim) Bkz. be a fool to oneself
fool's haste is no speed
aptal's acele yok hızı
fool's paradise
hayal alemi
fool about
aylak aylak dolaşmak
fool about
maskaralık etmek
fool about
oyalanmak
fool around
{k} with ile oynamak
fool around
{k} with bir hobi olarak (bir şey) ile
fool around
maskaralık etmek
fool around
oyalanmak
fool around
(deyim) araya girmek
fool around
aylak aylak dolaşmak
fool around
(deyim) fool around (with someone/sth.) 1.[kd] vaktini bosa harcamak,oynamak,kurcalamak
fool away
aptalca harcamak
fool away
(Fiili Deyim ) delicesine harcamak , israf etmek , çarçur etmek
fool away
boşa geçirmek
fool enough
(deyim) yeterince aptal
fool with
(Fiili Deyim ) ile oynamak , dokunmak , kurcalamak
fool's errand
sonucu olmayan iş
fool's gold
pirit
fool's gold
ahmak altını
fool's paradise
geçici mutluluk
fool's paradise
hayaller üzerine kurulmuş mutluluk
foolish
gülünç
foolish
{s} sersem
foolish
saçma

Nasıl böyle saçma bir hata yapabilirsin? - How could you make such a foolish mistake?

Yeniden ödeyerek saçmalık etti. - It is foolish of him to pay for it again.

foolish
abeci
foolish
{s} ahmak, budala, aptal (kimse); ahmakça, budalaca, aptalca (şey)
foolish
enayice
foolish
akılsızlık
foolish
foolishly akılslzca
foolish
akılsız mantıksız
foolishly
akılsızca
april fool
bir nisan şakası
april fool's day
bir nisan
fool around
tembellik etmek
fooled
kanmak
foolish
habeci
foolish
saloz
foolish
ahmakça

Tom ahmakça bir şey yapmış. - Tom has done something foolish.

foolish
salak
foolish
absürd
foolish
aptalca (şey)
foolish
abes
foolishly
salakça
make a fool of someone
(Ev ile ilgili) Birisi ile dalga geçmek, alay etmek, kafa bulmak, maymun etmek, maymuna çevirmek
make a fool out of someone
(Ev ile ilgili) Birisi ile dalga geçmek, alay etmek, kafa bulmak, maymun etmek, maymuna çevirmek
April fool
1 nisanda aldatılan kimse
April fool's day
nisan bir
april fool
nisan 1 de kandırılan kişi
foolish
saçma sapan
foolish
saçmasapan
foolish
budalaca
foolishly
budalaca
foolishly
aptalca

Tom çok aptalca davrandı. - Tom behaved quite foolishly.

Onun bana yardım edeceğini aptalca hayal ettim. - I foolishly imagined that he was going to help me.

foolishness
mankafalık
foolishness
akılsızlık
make an April fool of
bir nisan şakası yapmak
make an april fool of sb
birine 1 Nisan şakası yapmak
play the fool
aptalca davranmak
play the fool
ahmaklık yapmak
A wager is a fool's argument
(Atasözü) Ahmak adam söz bulamayınca bahse girer
a fool's errand
saçma bir iş
a fool's errand
Saçma bir şey, boşuna teşebbüs
a fool´s errand
saçma bir iş
april fool
1 Nisan şakası
april's fool day
Nisan 1 şakalarının yapıldığı gün
be a fool to oneself
(deyim) Kendine zararı dokunacabilecek ve şair bir şey yaparak aptallık etmek
behave like a fool
Bir aptal gibi davranmak
complete fool
tam aptal
dam fool
baraj aptal
damn fool
lanet aptal
damned fool
Allah'ın belâsı aptal
fool of
aptal yerine koyma
fools
aptallar

Yalnız kalmak aptallarla olmaktan çok daha iyidir. - Much better alone than with fools.

Erkek kardeşler gibi birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz, ya da aptallar gibi birlikte öleceğiz. - We must learn to live together as brothers, or we will perish together as fools.

he is a downright fool
diye bir düpedüz aptal
make an april fool of someone
nisan şakası yapmak
make fool of so.
öylesine aptal olun
perfect fool
mükemmel aptal
play for a fool
(deyim) Birini aptal yerine koymak, birini işletmek
play somebody as a fool
(deyim) Birini aptal yerine koymak, birini işletmek
play somebody for a fool
(deyim) Birini aptal yerine koymak, birini işletmek
thundering fool
Budalanın önde gideni
All Fool's Day
nisan bir
All Fool's Day
bir nisan
April Fool's Day
(isim) nisan bir
April fool
{i} nisan 1 şakası yapmak
April fool
nisanbalığı, bir nisan şakası
April fool
(isim) nisan 1 şakası yapmak
a bit of a fool
çok aptal
act like a fool
aptallık etmek
act the fool
aptalca davranmak
act the fool
aptallık etmek
be taken for a fool
enayi yerine konmak
bloody fool
salağın dik alâsı
damned fool
kahrolası salak
fooling
yaramazlık
fooling
ahmaklık
fooling
muziplik
fooling
aptallık
foolish
saçma/akılsız
foolish
budala

O, ona inanacak kadar budala mı? - Is he so foolish as to believe that?

foolish
dangalak
foolish
enayi
foolish
boş laf
foolish
foolishness enayilik
foolishly
saçma sapan
foolishly
enayice
foolishly
ahmakça
foolishness
aptallık

Hadi daha fazla aptallık yapmayalım. - Let's not have any more foolishness.

Her şeye inanmak zayıflıktır ve hiçbir şeye inanmamak aptallıktır. - Believing everything is weakness, and believing nothing is foolishness.

foolishness
{i} ahmaklık
foolishness
{i} budalalık
foolishness
delişmenlik
foolishness
enayilik
foolishness
aptallik
gooseberry fool
bektaşi üzümü kreması
he is nobody's fool
kimsenin enayisi değildir
he is nobody's fool
onu kimse kandıramaz
make a fool of
(birini) maskaraya çevirmek, rezil etmek
make a fool of oneself
kendini gülünç duruma düşürmek
make a fool of oneself
gülünç olmak
nobody's fool
(deyim) kimsenin oyuncağı olmayan
nobody's fool
(deyim) kaçın kurası
nobody's fool
(deyim) kolay kanmayan
nobody's fool
kimsenin kandıramadığı tip
nobody's fool
kimsenin enayisi olmayan kişi
nobody's fool
(deyim) kolay aldanmayan
play the fool
maskaralık etmek
play the fool
ahmakça davranmak
turn into a fool
ahmaklaşmak
what a fool
(isim) kadar sersem
what a fool
ne kadar sersem
الإنجليزية - الإنجليزية
Someone who very much likes something specified

I'm a fool for the city.

A type of dessert made of puréed fruit and custard or cream
A jester; a person whose role was to entertain a sovereign and the court
A person with poor judgment or little intelligence
A particular card in a tarot deck
To trick; to make a fool of someone
{n} a foolish person, oaf, buffoon, wicked man
{v} to trifle, toy, disappoint, defeat, cheat
fool or hoax; "The immigrant was duped because he trusted everyone"; "You can't fool me!"
A person deficient in intellect; one who acts absurdly, or pursues a course contrary to the dictates of wisdom; one without judgment; a simpleton; a dolt
To infatuate; to make foolish
a person who lacks good judgment
If you say that a person is fooling with something or someone, you mean that the way they are behaving is likely to cause problems. What are you doing fooling with such a staggering sum of money?
One destitute of reason, or of the common powers of understanding; an idiot; a natural
To use as a fool; to deceive in a shameful or mortifying manner; to impose upon; to cheat by inspiring foolish confidence; as, to fool one out of his money
disapproval If you say to someone `More fool you' when they tell you what they have done or what they plan to do, you are indicating that you think that it is silly and shows a lack of judgment. Most managers couldn't care less about information technology. More fool them
If you play the fool or act the fool, you behave in a playful, childish, and foolish way, usually in order to make other people laugh. They used to play the fool together, calling each other silly names and giggling. or jester Comic entertainer whose madness or imbecility, real or pretended, made him a source of amusement and gave him license to abuse and poke fun at even his most exalted patrons. Professional fools flourished in diverse societies from ancient Egyptian times until the 18th century. Often deformed, dwarfed, or crippled, fools were kept for luck as well as amusement, in the belief that deformity can avert the evil eye and that abusive raillery can transfer ill luck from the abused to the abuser. In some societies, they were regarded as inspired with poetic and prophetic powers. The greatest literary characterization of the fool is found in William Shakespeare's King Lear. fool's gold April Fools' Day All Fools' Day
If you make a fool of someone, you make them seem silly by telling people about something stupid that they have done, or by tricking them. Your brother is making a fool of you He'd been made a fool of
make a fool or dupe of
spend frivolously and unwisely; "Fritter away one's inheritance"
To play the fool; to trifle; to toy; to spend time in idle sport or mirth
disapproval If you call someone a fool, you are indicating that you think they are not at all sensible and show a lack of good judgment. `You fool!' she shouted He'd been a fool to get involved with her! = idiot
a person who lacks good judgment make a fool or dupe of
One who acts contrary to moral and religious wisdom; a wicked person
indulge in horseplay; "Enough horsing around--let's get back to work!"; "The bored children were fooling about"
a professional clown employed to entertain a king or nobleman in the middle ages
If you make a fool of yourself, you behave in a way that makes other people think that you are silly or lacking in good judgment. He was drinking and making a fool of himself
If someone fools you, they deceive or trick you. Art dealers fool a lot of people Don't be fooled by his appearance They tried to fool you into coming after us. = trick, con
One who counterfeits folly; a professional jester or buffoon; a retainer formerly kept to make sport, dressed fantastically in motley, with ridiculous accouterments
disapproval Fool is used to describe an action or person that is not at all sensible and shows a lack of good judgment. What a damn fool thing to do!
{f} play a joke on, trick; act like a fool; joke, play around
{i} idiot, dummy; clown; court jester
a person who is gullible and easy to take advantage of
A jester, a person whose role was to entertain a sovereign and the court
A compound of gooseberries scalded and crushed, with cream; commonly called gooseberry fool
fool about
to fool around
fool around
to engage in adultery; to play around
fool around
to engage in frivolous behaviour; to monkey around
fool around
to waste time
fool around
to engage in casual or flirtatious sexual acts
fool away
to waste, squander
fool to oneself
To knowingly make a decision or take action that is to one's own disadvantage

By swimming, drunk, late at night and alone, he was being a fool to himself.

fool's cap
A cap, usually brightly coloured with bells and tassels, as worn by a court jester or fool
fool's errand
A foolish undertaking, especially one that is purposeless, fruitless, nonsensical, or certain to fail

Shultz took little notice of the Soviet view or that of others who said his Middle East mission was a fool's errand. You can't be too afraid of failing, said the 67-year-old diplomat.

fool's errand
Such an undertaking, assigned as a prank
fool's gold
A mineral or other substance often mistaken for gold, mainly used for iron pyrite
fool's mate
The quickest possible checkmate in the game of chess
fool's paradise
A state of happiness due to illusion or false hope

A report by the Pensions Commission warned that the number who were failing to save enough for their retirement was higher than 12 million, and said that Britain had been living in a fool's paradise for 25 years.

fool-saint
A role model, or a figure in someone's life who is admired. A person who creates saint-like miracles, but those miracles amount to nothing
fool to oneself
(deyim) See: be a fool to oneself
fool about
goof around, waste time, do nothing important
fool about
see fool around 3
fool around
If you fool around, you behave in a playful, childish, and silly way, often in order to make people laugh. In British English, you can also say you fool about. They fooled around for the camera. = mess about
fool around
If someone fools around with another person, especially when one of them is married, they have a casual sexual relationship. Never fool around with the clients' wives Her husband was fooling around
fool around
indulge in horseplay; "Enough horsing around--let's get back to work!"; "The bored children were fooling about"
fool around
commit adultery; "he plays around a lot"
fool around
If you fool around, you behave in a silly, dangerous, or irresponsible way. They were fooling around on an Army firing range Have you been fooling around with something you shouldn't?
fool around
engage in casual sexual activity; dally, idle, dawdle, tarry, loiter
fool people
deceive people, trick people
fool's errand
A fruitless mission or undertaking
fool's errand
a fruitless mission
fool's gold
disapproval If you say that a plan for getting money is fool's gold, you mean that it is foolish to carry it out because you are sure that it will fail or cause problems. The British establishment seems to be off on another quest for fool's gold
fool's gold
Fool's gold is a substance that is found in rock and that looks very like gold
fool's paradise
an illusory state of wellbeing
fool's paradise
disapproval If you say that someone is living in a fool's paradise, you are criticizing them because they are not aware that their present happy situation is likely to change and get worse. living in a fool's paradise of false prosperity. A state of delusive contentment or false hope
fool's paradise
state of happiness that is based on illusions
fool's parsley
European weed naturalized in America that resembles parsley but causes nausea and poisoning when eaten
April Fool's Day
Alternative spelling of April Fools' Day
April fool
A practical joke played on April Fools' Day
April fool
A person subjected to a practical joke on April Fools' Day. Often used as an exclamation upon revealing the joke

APRIL FOOL, Any one imposed on, or sent on a bootless errand on the first of April, on which day it is the custom among the lower people, children, and servants, by dropping empty papers carefully doubled up, sending persons on absurd messages, and such like contrivances, to impose on every one they can, and then to salute them with the title of April-fool.

April-fool
To prank on April Fool's Day
a fool and his money are soon parted
It is easy to get money from foolish people, especially rich ones
act a fool
to play the fool
as a dog returns to his vomit, so a fool repeats his folly
foolish people repeatedly do foolish things
flannelled fool
A cricketer (from his white flannel trousers)
foolishly
Without good judgment

Foolishly, he had decided that, because a home was the best investment, two homes were even better.

foolishly
In a foolish manner

He dressed foolishly to entertain the children.

foolishness
A thing or event that is foolish, or an absurdity
foolishness
The state of being foolish
greater fool theory
The theory of making money by buying something for the sole reason of selling it to someone else for a higher price
make a fool of
To cause (someone) to seem foolish
motley fool
court jester, jester
play the fool
To behave in a foolish or comical manner
there's no fool like an old fool
Age does not bring wisdom
foolish
unwise
play the fool
act like a fool
a fool and his money are easily parted
People who aren't careful with their money spend it quickly
make a fool of someone
(Ev ile ilgili) Make someone look foolish
make a fool out of someone
(Ev ile ilgili) Make someone look foolish
fooled
{a} treated as a fool, cheated, deceived
foolish
{a} weak in understanding, imprudent, wicked
foolishly
{a} weakly, imprudently, idly, wickedly
foolishness
{n} folly, a want of understanding
be a fool to oneself
(deyim) To knowingly make a decision or take action that is to one's own disadvantage

By swimming, drunk, late at night and alone, he was being a fool to himself.

foolishness
blockheadedness
holy fool
(Din) One who acts intentionally or unintentionally foolish in the eyes of men. He or she often goes around half-naked, is homeless, speaks in riddles, is believed to be clairvoyant and a prophet, and may occasionally be disruptive and challenging to the point of seeming immoral (though always to make a point)
play for a fool
(deyim) Treat (a person) as a dupe, make a fool of, cheat
play somebody as a fool
(deyim) Treat (a person) as a dupe, make a fool of, cheat
play somebody for a fool
(deyim) Treat (a person) as a dupe, make a fool of, cheat
A fool
wally
A fool
plonker
A fool
nonny
A fool
Charlie
A fool
jackass
A fool
prat
A fool
lamebrain
A fool
clart
A fool
nimshy
A fool
donk
A fool
donkey
A fool
nana
All Fool's Day
April Fool's Day, first day of April when friends and family play jokes on one another
April Fool
An April Fool is a trick that is played on April Fool's Day. someone who is tricked on April Fools' Day, or the trick that is played on them
April Fool's Day
{i} day on the first of April when friends and family play jokes on one another; April 1st marked typically by playing practical jokes
April Fool's Day
April Fool's Day is the 1st of April, the day on which people traditionally play tricks on each other
April fool
the butt of a prank played on April 1st
April fool
a practical joke or trick played on April Fools' day
April fool
{i} person who fell for a joke that is traditionally played on April 1st (April Fool's Day) in the USA
Foolish
soft
Foolish
rattlebrained
Foolishly
fondly
Foolishly
folily
a fool
geck
a fool
gowk
a fool
dill
adjective fool 3
silly or stupid = foolish
april fool
a practical joke or trick played on April Fools' day the butt of a prank played on April 1st
april fool day
day on the first of April when friends and family play jokes on one another; April 1st marked typically by playing practical jokes
complete fool
utter moron, complete idiot, very stupid person, one who is dumb
damn fool
emphasis Damn fool means `very stupid'. What a damn fool thing to do!
damn-fool
very stupid
fooled
past of fool
fooling
characterized by a feeling of irresponsibility; "a broken back is nothing to be casual about; it is no fooling matter
fooling
present participle of fool
foolish
lacking good sense or judgement; unwise
foolish
Resembling or characteristic of a fool
foolish
devoid of good sense or judgment; "foolish remarks"; "a foolish decision
foolish
Marked with, or exhibiting, folly; void of understanding; weak in intellect; without judgment or discretion; silly; unwise
foolish
having or revealing stupidity; "ridiculous anserine behavior"; "a dopey answer"; "a dopey kid"; "some fool idea about rewriting authors' books"
foolish
nice
foolish
If you look or feel foolish, you look or feel so silly or ridiculous that people are likely to laugh at you. I didn't want him to look foolish and be laughed at. = ridiculous + foolishly fool·ish·ly He saw me standing there, grinning foolishly at him
foolish
Absurd; ridiculous; despicable; contemptible
foolish
devoid of good sense or judgment; "foolish remarks"; "a foolish decision"
foolish
If someone's behaviour or action is foolish, it is not sensible and shows a lack of good judgment. It would be foolish to raise hopes unnecessarily It is foolish to risk skin cancer. + foolishly fool·ish·ly He admitted that he had acted foolishly. + foolishness fool·ish·ness They don't accept any foolishness when it comes to spending money
foolish
Such as a fool would do; proceeding from weakness of mind or silliness; exhibiting a want of judgment or discretion; as, a foolish act
foolish
{s} stupid, silly; nonsensical, idiotic
foolishly
stupidly, in a silly manner
foolishly
without good sense or judgment; "He acted foolishly when he agreed to come
foolishness
a stupid mistake
foolishness
A foolish practice; an absurdity
foolishness
The quality of being foolish
foolishness
{i} stupidity, silliness, nonsense
foolishness
folly
foolishness
the trait of acting stupidly or rashly
foolishness
the quality of being rash and foolish
fools
third-person singular of fool
fools
plural of fool
like a fool
like a stupid person, foolishly
made a fool of him
mocked him, made fun of him
made a fool of himself
made himself out to be an idiot, made a laughingstock out of himself, made himself despised
make a fool of
make fun of, mock, laugh at
make a fool of oneself
embarrass oneself, make a spectacle of oneself
making a fool of oneself
acting foolishly in public, acting in a ridiculous manner
no fool like an old fool
the most foolish person is the old fool, one who is old and still hasn't learned is the most foolish
old fool
foolish old man, foolish old woman
played the fool
acted like a fool; was taken in
playing the fool
acting stupidly, behaving foolishly
she is no fool
she is not stupid, she is not a fool
silly old fool
foolish old person, silly old person
take someone for a fool
think someone to be stupid
utter fool
complete idiot, very stupid person
village fool
one who behaves foolishly at every opportunity
fool
المفضلات