aptalca

listen to the pronunciation of aptalca
التركية - الإنجليزية
foolish

Why did you do such a foolish thing at the risk of your life? - Hayatın pahasına niçin öyle aptalca bir şey yaptın?

It's foolish taking a taxi when you can easily walk to the station. - İstasyona kolayca yürüyebilirken bir taksiye binmek aptalca.

stupid

Everything too stupid to say is sung. - Söylenemeyecek kadar aptalca olan her şey söylenir.

When I tried to speak to her, I always found myself too shy to do more than stammer or say something stupid. - Onunla konuşmaya çalıştığımda, ben her zaman kekelemekten ya da aptalca bir şey yapmaktan daha fazlasını yapamayacak kadar kendimi çok utangaç buldum.

silly

It was silly of you to make such a mistake. - Böyle bir hata yapman aptalcaydı.

It is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine's Day. - Sevgililer Günü'nde çikolata göndermek, Hristiyan olmayanlar için aptalca bir başlangıç.

stupidly

It's so stupidly easy. - Bu çok aptalca kolay.

crazy

That was a crazy thing to do. - O yapmak için aptalca bir şeydi.

It would be crazy to do that. - Onu yapmak aptalca olurdu.

stupidly, foolishly; foolish, silly, asinine, crazy, stupid, nonsensical, ludicrous
inept
foolishly

My brother is always acting foolishly. - Erkek kardeşim her zaman aptalca hareket ediyor.

Tom behaved quite foolishly. - Tom çok aptalca davrandı.

ill considered
footling; half baked
stupid (action)
fatuously
idiotic

It's the most idiotic thing I've seen in my life. - Bu, hayatımda gördüğüm en aptalca şey.

Internet comments are generally idiotic. - İnternet yorumları genellikle aptalca.

rather stupid
tremendously
ineptly
dully
dizzy
emptily
nonsensical
ludicrous
dizzily
rubbishy
rubbish
sloppy
harebrained
asinine
vacuous
crass
puerile
fondly
half baked
sillily
barmy
{s} footling
aptalca davranmak
caper
aptalca davranış
folly
aptalca davranmak
goof around
aptalca davranmak
act the fool
aptalca davranmak
to fool (around/about), to play the fool
aptalca davranmak
fart around
aptalca davranmak
goof
aptalca davranmak
tomfool
aptalca davranış
foolery
aptalca davranış
tomfoolery
aptalca gülümsemek
simper
aptalca harcamak
fool away
aptalca hareket
stupidity
aptalca hata
bull
aptalca hata
boo boo
aptalca hata
boob
aptalca heyecan gösterisi
carryings on
aptalca heyecan gösterisi
carrying on
aptalca konuşmak
footle
aptalca nazlı gülümseme
simper
aptalca olmayan
no nonsense
aptalca vakit geçirmek
bugger around
aptalca ve çok konuşmak
chatter
dilde yapılan aptalca veya komik hata
Irish bull
ne aptalca şey
what a drag
التركية - التركية
Biraz aptal. (apta'lca) Aptala yaraşır nitelikte, aptal gibi, ahmakça: "Şakir Bey, aptalca bulduğu bu fikre karşı istihzasını gizlemeyerek sert sert güldü."- P. Safa
Aptala yaraşır nitelikte, aptal gibi, ahmakça
Biraz aptal
alık salık
aptalca
المفضلات