aptalca

listen to the pronunciation of aptalca
التركية - الإنجليزية
foolish

Tom did a very foolish thing. - Tom çok aptalca bir şey yaptı.

Why did you do such a foolish thing at the risk of your life? - Hayatın pahasına niçin öyle aptalca bir şey yaptın?

stupid

That's the stupidest thing I've ever said. - Bu şimdiye kadar söylediğim en aptalca şey.

Why did you say such a stupid thing? - Neden böyle aptalca bir şey söyledin?

silly

He often asks silly questions. - O, sık sık aptalca sorular sorar.

I'm ashamed to ask you such a silly question. - Size böyle aptalca bir soru sorduğum için utanıyorum.

stupidly

It's so stupidly easy. - Bu çok aptalca kolay.

crazy

I know it's crazy, but it's true. - Bunun aptalca olduğunu biliyorum ama bu doğru.

If my parents find out you came over, they could do something crazy. - Ebeveynlerim geldiğini öğrenirlerse aptalca bir şey yapabilirler.

rather stupid
idiotic

It's the most idiotic thing I've seen in my life. - Bu, hayatımda gördüğüm en aptalca şey.

Internet comments are generally idiotic. - İnternet yorumları genellikle aptalca.

stupid (action)
fatuously
stupidly, foolishly; foolish, silly, asinine, crazy, stupid, nonsensical, ludicrous
foolishly

She behaved quite foolishly. - O, oldukça aptalca davrandı.

I foolishly imagined that he was going to help me. - Onun bana yardım edeceğini aptalca hayal ettim.

inept
ill considered
footling; half baked
dizzy
dully
ineptly
tremendously
nonsensical
ludicrous
rubbishy
rubbish
asinine
vacuous
harebrained
dizzily
crass
emptily
sloppy
puerile
fondly
half baked
sillily
barmy
{s} footling
aptalca davranmak
caper
aptalca davranış
folly
aptalca davranmak
goof around
aptalca davranmak
act the fool
aptalca davranmak
goof
aptalca davranmak
to fool (around/about), to play the fool
aptalca davranmak
fart around
aptalca davranmak
tomfool
aptalca davranış
foolery
aptalca davranış
tomfoolery
aptalca gülümsemek
simper
aptalca harcamak
fool away
aptalca hareket
stupidity
aptalca hata
bull
aptalca hata
boob
aptalca hata
boo boo
aptalca heyecan gösterisi
carrying on
aptalca heyecan gösterisi
carryings on
aptalca konuşmak
footle
aptalca nazlı gülümseme
simper
aptalca olmayan
no nonsense
aptalca vakit geçirmek
bugger around
aptalca ve çok konuşmak
chatter
dilde yapılan aptalca veya komik hata
Irish bull
ne aptalca şey
what a drag
التركية - التركية
Biraz aptal. (apta'lca) Aptala yaraşır nitelikte, aptal gibi, ahmakça: "Şakir Bey, aptalca bulduğu bu fikre karşı istihzasını gizlemeyerek sert sert güldü."- P. Safa
Aptala yaraşır nitelikte, aptal gibi, ahmakça
Biraz aptal
alık salık
aptalca
المفضلات