appropriate, worthwhile

listen to the pronunciation of appropriate, worthwhile
İngilizce - Türkçe

appropriate, worthwhile teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in order
sırayla

Temel etiketleri sırayla öğrenelim. - Let's learn the basic tags in order.

Öğrenciler sırayla cevap verdi. - The students answered in order.

in order
sıralı
in order
yolunda

O gelinceye kadar her şey yolundaydı. - Everything was in order until he came.

Burada her şey yolunda. - Everything's in order here.

in order
nizamlı
in order
uygun

Gelirine uygun bir şekilde yaşamak için ekstra giderleri kısmalısın. - You must cut down on extra expenses in order to live within your means.

Tebrikler kesinlikle usulüne uygun. - Congratulations are definitely in order.

in order
usule uygun
in order
sıra ile
in order
usulüne göre
in order
ahenkli
İngilizce - İngilizce
in order

Now that we have finally finished, I think a celebration is in order.

appropriate, worthwhile