any group having a specified characteristic or attribute in common

listen to the pronunciation of any group having a specified characteristic or attribute in common
İngilizce - Türkçe

any group having a specified characteristic or attribute in common teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

persuasion
{i} ikna

Tom biraz iknaya ihtiyaç duyacak. - Tom will need some persuasion.

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

persuasion
(Tıp) İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma
persuasion
razı etme
persuasion
inanç
persuasion
ikna etme
persuasion
tür/inanç/ikna
persuasion
kandırma veya ikna etme kabiliyeti
persuasion
{i} inandırma
persuasion
{i} kanı
persuasion
{i} cins
persuasion
{i} din
persuasion
kanaat
persuasion
(isim) ikna, inandırma, kanı, inanç, din, tür, cins
İngilizce - İngilizce
persuasion

Social understanding and equality can neither be nurtured through fear, nor intimidation. Surely this goes for people of all sexual persuasions.

any group having a specified characteristic or attribute in common

  Heceleme

  a·ny group ha·ving a spe·ci·fied char·ac·ter·is·tic or at·tri·bute in com·mon

  Türkçe nasıl söylenir

  eni grup hävîng ı spesıfayd kerıktırîstîk ır ıtrîbyut în kämın

  Telaffuz

  /ˈenē ˈgro͞op ˈhavəɴɢ ə ˈspesəˌfīd ˌkerəktərˈəstək ər əˈtrəˌbyo͞ot ən ˈkämən/ /ˈɛniː ˈɡruːp ˈhævɪŋ ə ˈspɛsəˌfaɪd ˌkɛrəktɜrˈɪstɪk ɜr əˈtrɪˌbjuːt ɪn ˈkɑːmən/

  Günün kelimesi

  lee