any alcoholic beverage

listen to the pronunciation of any alcoholic beverage
İngilizce - Türkçe

any alcoholic beverage teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

beer
{i} bira

Bira şişeleri camdan yapılır. - Bottles of beer are made of glass.

Wang Lao Ji bir bira değildir. O bir çaydır. - Wang Lao Ji isn't beer. It's tea.

beer
(isim) bira
booze
içki

Hiçbirimiz içkili değiliz. - We're all out of booze.

Doktor, içkiden uzak durmam için uyardı. - The doctor warned me to stay away from booze.

booze
kafayı çekmek
beer
önemsiz kimse
beer
alkollü veya alkolsüz olarak bitki kökleri
beer
beer barrel bira fıçısı
beer
beer garden bira icilen açık hava lokantası
beer
şeker veya maya ile hazlrlanmlş herhangi bir içki
beer
arpasuyu
beer
değersiz şey
booze
içmek

İçki içmek cevaptır ama şimdi soruyu hatırlayamıyorum. - Booze is the answer, but now I can't remember the question.

booze
kafayı çek
booze
{i} cümbüş
booze
boozerayyaş kimse
booze
alkol
booze
(fiil) içki içmek, kafayı çekmek (Argo), alem yapmak (Argo)
İngilizce - İngilizce
booze
beer
grog
any alcoholic beverage

  Heceleme

  a·ny al·co·hol·ic bev·er·age

  Türkçe nasıl söylenir

  eni älkıhälîk bevrîc

  Telaffuz

  /ˈenē ˌalkəˈhälək ˈbevrəʤ/ /ˈɛniː ˌælkəˈhɑːlɪk ˈbɛvrɪʤ/

  Günün kelimesi

  abscond