antitank

listen to the pronunciation of antitank
İngilizce - Türkçe
tanksavar
antitank mine
(Askeri) tanksavar mayını
antitank gun
tanksavar topu
antitank mine
tanksavar mayın
antitank minefield
tank mayın tarlası
antitank missile
tanksavar füze
antitank weapon
tanksavar silah
antitank bomb
(Askeri) TANKSAVAR BOMBASI: Tanklara veya diğer zırhlı araçlara karşı kullanılan bomba. Bu bomba; bir zırh delici bomba veya bir yüksek süratli infilak bombası olabilir. Tanksavar bombası; Tank tırtılları üzerine atılabildiği gibi, tank veya diğer zırhlı araçların üzerlerine de atılabilir
antitank defense
(Askeri) ZIRHLI ARAÇLARA KARŞI SAVUNMA; TANKLARA KARŞI SAVUNMA: Bak. "antimechanized defense"
antitank ditch
(Askeri) TANK HENDEĞİ: Düşmanın Tank ve diğer zırhlı araçlarını durdurmak veya yavaşlatmak maksadıyla kazılan hendek. Bunlara bazan "Tank ditch" de denir
antitank grenade
(Askeri) TANKSAVAR TÜFEK BOMBASI: Tanklara ve diğer zırhlı araçlara karşı kullanılan ve yüksek süratli infilak maddesini ihtiva eden tüfek bombası. Bu bomba; Tüfek veya karabinaya özel bir ilave parça takılmak suretiyle ateşlenir. Buna "antitank rifle grenade" de denir
antitank grenadier
(Askeri) TANKSAVAR TÜFEK BOMBACISI: Zırhlı araçlara karşı muharebe konusunda taktik bilgiye sahip ve bomba atma cihazlarının kullanılması hususunda yetiştirilmiş şahıs
antitank guided missile; antitank guided munition
(Askeri) tanksavar güdümlü füze; antitank güdümlü mühimmat
antitank gun
(Askeri) TANKSAVAR TOPU: Tanklara ve diğer zırhlı araçlara karşı kullanılmak üzere imal edilen veya bu maksada uygun olan top
antitank helicopter
(Askeri) TANKSAVAR HELİKOPTERİ: Tanksavar görevinde kullanılması için silahla teçhiz edilen bir helikopter
antitank lookout
(Askeri) TANK GÖZCÜSÜ: Düşman tanklarının yaklaşmalarını haber vermek için görevlendirilmiş gözcü
antitank minefield
(Askeri) TANK MAYIN TARLASI: Düşman tank veya diğer zırhlı araçlarını durdurmak veya yavaşlatmak maksadıyla, mayınları yerleştirme şekli
antitank obstacle
(Askeri) TANK ENGELİ: Düşman tank veya diğer zırhlı araçlarını durdurmak veya yavaşlatmak maksadıyla hazırlanmış engel. Örneğin; Tank hendekleri, kangal tel engeli, beton piramit ve beton bloklar birer tank engelidir. Buna "tank obstacle" da denir
antitank officer
(Askeri) TANKSAVAR SUBAYI: Bir birliğin zırhlı araçlara karşı korunması için gereken tedbirleri almakla görevli ve bu işten sorumlu subay
antitank rifle grenade
(Askeri) TANKSAVAR TÜFEK BOMBASI: Bak. "antitank grenade"
antitank rocket
(Askeri) TANKSAVAR ROKETİ: Tanklara ve diğer zırhlı araçlara karşı kullanılan roket bombası. Bu roket, kullanılacağı zaman, omuza veya bir destek üzerine konulan bir. atma borusundan ateşlemek suretiyle atılır
antitank security
(Askeri) ZIRHLI KUVVETLERE KARŞI EMNİYET: Bak. "antimechanized security"
antitank weapon
(Askeri) TANKSAVAR SİLAHI: Zırhlı araçlara karşı kullanılmaya elverişli ve bu maksat için imal edilmiş silah. Örneğin; tanksavar topu (antitank gun), Tanksavar tüfek bombası (antitank gxenade), tanksavar roketi (antitank rocket) gibi. Buna "antimechanized weapon" da denir
at
savaşçı [brit.]
at
eyt
at
{e} ya
at
gerek limarda ve gerekse yolda at best nihayet
at
nezdinde yanında
at
hususunda at all hiç
at
asker [brit.]
at
üzere
at
beherine
at
başına
at
de
at
-e
at
-ye
at
-da
at
tarafında
at
ile meşgul
at
(edat) -de
at
edat tarafında
at
-de
heavy antitank weapon
(Askeri) AĞIR TANKSAVAR SİLAHI: Zırhlı veya diğer hedefleri tahrip etmek için yerden veya araçtan kullanılabilen silah
helicopter external air transport; high explosive antitank
(Askeri) helikopter harici hava ulaştırması; yüksek güçte tanksavar patlayıcı madde
İngilizce - İngilizce
Referring to weapons or tactics for attacking tanks or other armored vehicles

A TOW missile is an antitank weapon capable of killing everyone in a tank from great distance.

{s} against tanks (for defense)
Referring to weapons designed to attack military tanks or similar armored vehicles
designed for defense against armored vehicles
at
antitank bomb
bomb designed to destroy tanks or other armored vehicles
antitank launcher
hand-held weapon which fires rockets designed to destroy tanks and other armored vehicles
antitank mine
land mine (type of explosive) designed to destroy tanks or other armored vehicles
antitank missile
{i} missile designed to destroy tanks
antitank rocket launcher
hand-held weapon which fires rockets which are designed to destroy tanks and other armored vehicles
antitank weapon
Any of several guns, missiles, and mines intended for use against tanks. Land mines, ordinary artillery, and other projectiles were used to destroy tanks in World War I. By World War II antitank guns had been developed; they frequently fired special ammunition such as the hollow charge shell, which exploded on impact with great penetrating force. Various antitank missiles and launching devices, including the bazooka, were also used in the war
Türkçe - İngilizce

antitank teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

tanksavar güdümlü füze; antitank güdümlü mühimmat
(Askeri) antitank guided missile; antitank guided munition
antitank