genel olana, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal olmayan

listen to the pronunciation of genel olana, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal olmayan
Türkçe - Türkçe
anormal
genel olana, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal olmayan

    Heceleme

    ge·nel o·la·na, a·lı·şıl·mı·şa ve ku·ra·la ay·kı·rı o·lan, nor·mal ol·ma·yan

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    accrete