fobisi

listen to the pronunciation of fobisi
Türkçe - İngilizce
phobia

He has a phobia of Jaffa Cakes. - Onun Yafa Cakes fobisi vardır.

Do you have deep sea phobia? - Derin deniz fobisine sahip misin?

fobisi olan
phobe
bilgisayar fobisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) cyberphobia
fobi
(Diş Hekimliği) fear
hayvan fobisi
zoophobia
kedi fobisi
ailurophobia
kitap fobisi
(Tıp) bibliophobia
fobi
phobia

He has a phobia of Jaffa Cakes. - Onun Yafa Cakes fobisi vardır.

Do you have deep sea phobia? - Derin deniz fobisine sahip misin?

alman fobisi
Germanophobia
kelebek fobisi
lepidophobia
okul fobisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) school phobia
sivri nesne fobisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) aichmophobia
Türkçe - Türkçe

fobisi teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

FOBİ
(Osmanlı Dönemi) (Fobya) Fr. Bâzı hal veya şeylere karşı duyulan hastalık halindeki korku
fobi
Güçlü korku
fobi
Belirli nesneler ya da durumlar karşısında duyulan olağandışı güçlü korku
fobi
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı
fobisi