fobi

listen to the pronunciation of fobi
Türkçe - İngilizce
(Diş Hekimliği) fear
phobia

Do you have deep sea phobia? - Derin deniz fobisine sahip misin?

He has a phobia of Jaffa Cakes. - Onun Yafa Cakes fobisi vardır.

basit fobi
(Pisikoloji, Ruhbilim) simple phobia
sosyal fobi
(Pisikoloji, Ruhbilim) social-phobia
Türkçe - Türkçe
Güçlü korku
Belirli nesneler ya da durumlar karşısında duyulan olağandışı güçlü korku
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı
FOBİ
(Osmanlı Dönemi) (Fobya) Fr. Bâzı hal veya şeylere karşı duyulan hastalık halindeki korku
fobi