an amendment to an insurance contract that changes the coverage

listen to the pronunciation of an amendment to an insurance contract that changes the coverage
İngilizce - Türkçe

an amendment to an insurance contract that changes the coverage teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

endorsement
ciro
endorsement
(Mukavele) ciro, onay, teyid; destek, yardım
endorsement
(Askeri,Politika, Siyaset) onaylama
endorsement
(Sigorta) zeyilname
endorsement
(Politika, Siyaset) uygun bulmak
endorsement
(Kanun) şerh
endorsement
(Politika, Siyaset) doğrulama
endorsement
onay
endorsement
tasdik
endorsement
blank endorsement açık ciro
endorsement
{i} havale
endorsement
{i} açıklama
endorsement
{i} destek
endorsement
(Askeri) VUKUAT KAYDI, ŞAHSİ KÜNYE DEFTERİ: Bir askerin şahsi durumunda veya çalışma yerinde, mali kredilerinde, karakter ve kabiliyet notundaki değişiklikler hakkında bilgi veren form. Asker, başka sınıfa geçirildiği, müfrez bir hizmete ayrıldığı, kaçak olarak kayıttan düşürüldüğü veya hizmetten uzaklaştığı zaman bu kısım doldurulur
endorsement
vesika arkasına atılan imza
endorsement
beyaz ciro
İngilizce - İngilizce
endorsement

Mr. Jones paid extra for the flood damage endorsement on his house insurance.

an amendment to an insurance contract that changes the coverage

  Heceleme

  an a·mend·ment to an insur·ance con·tract that changes the co·ver·age

  Türkçe nasıl söylenir

  ın ımendmınt tı ın înşûrıns kınträkt dhıt çeyncız dhi kʌvrîc

  Telaffuz

  /ən əˈmendmənt tə ən ənˈsʜo͝orəns kənˈtrakt ᴛʜət ˈʧānʤəz ᴛʜē ˈkəvrəʤ/ /ən əˈmɛndmənt tə ən ɪnˈʃʊrəns kənˈtrækt ðət ˈʧeɪnʤəz ðiː ˈkʌvrɪʤ/

  Günün kelimesi

  elevenses