an allotment or apportionment; as, an allocation of shares in a company

listen to the pronunciation of an allotment or apportionment; as, an allocation of shares in a company
İngilizce - Türkçe

an allotment or apportionment; as, an allocation of shares in a company teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

allocation
{i} bölüştürme
allocation
(Bilgisayar) özgülemek
allocation
özgü kılma
allocation
(Ticaret) tayınlama
allocation
yerleşim
allocation
tahsis etme
allocation
atama
allocation
ayırma
allocation
ödenek ayırma
allocation
ödenek
allocation
(Ticaret) pay etme
allocation
{i} tahsisat
allocation
{i} tahsis

Eğer hiç kaynağın yoksa kaynakların tahsisi zor bir görev olabilir. - Allocation of resources can be a difficult task when you have no resources at all.

allocation
(Askeri) NAKLİYE TAHSİSİ: Belirlenmiş bir makam tarafından mevcut nakliye kapasitesinin kullanıcılar için paylara ayrılması
allocation
pay/tahsis
allocation
{i} pay
allocation
(isim) pay ayırma, bölüştürme, paylaştırma, dağıtma, ödenek, tahsis, pay
İngilizce - İngilizce
allocation
an allotment or apportionment; as, an allocation of shares in a company

    Heceleme

    an al·lot·ment or apportionment; as, an al·lo·ca·tion of shares in a com·pa·ny

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    scut