tahsisat

listen to the pronunciation of tahsisat
Türkçe - Türkçe
Bir işi gerçekleştirmek için ayrılmış para: "Sonra tahsisat yoktur, gelecek sene bütçesine para konulacak diye bir lakırtı çıkardılar."- M. Ş. Esendal
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
Bir işi gerçekleştirmek için ayrılmış para
(Hukuk) ÖDENEK
(Osmanlı Dönemi) AVAİD
TAHSİSAT
(Osmanlı Dönemi) Bir kimse veya bir daire için ayrılmış para veya mal
ek tahsisat
Ek ödenek
tahsisat