an adulterous relationship. (from affaire de cœur.)

listen to the pronunciation of an adulterous relationship. (from affaire de cœur.)
İngilizce - Türkçe

an adulterous relationship. (from affaire de cœur.) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

affair
{i} sorun, mesele, iş
affair
{i} ilişki

O tek-taraflı bir aşk ilişkisiydi. - It was a one-sided love affair.

Korku değil, umut insan ilişkilerinde yaratıcı ilkedir. - Hope, not fear, is the creative principle in human affairs.

affair
takıntı
affair
macera

Çok ihtiraslı bir aşk macerasıydı. - It was a very passionate love affair.

affair

Diğer insanların işlerine karışmaya hakkın yoktur. - You have no right to interfere in other people's affairs.

İşlerine karışmaya niyetim yok. - I have no intention of meddling in your affairs.

affair
hadise
affair
maslahat
affair
{i} olay

Onlar olayı araştıracak. - They are going to investigate the affair.

O, korkunç bir olaydı. - It was a terrible affair.

affair
iş/ilişki/mesele
affair
{i} mesele

Vali meselesinin kesintisiz görüntüleri internette ortaya çıktı. - Uncut footage of the governor's affair has surfaced on the Internet.

Onun mesele ile ilgisi olmadığını anlıyor musun? - Do you think she has nothing to do with the affair?

affair
{i} k.dili. şey (makine/eşya)
affair
{i} gönül macerası
affair
{i} k.dili. olay, skandal
affair
{i} konu

Olay hakkında konuşmak istemiyor musun? - Don't you want to talk about the affair?

Konu bana birçok uykusuz gecelere mal oldu. - The affair cost me many sleepless nights.

affair
{i} şey

Dış ilişkiler hakkında çok şey bilir. - He knows a lot about foreign affairs.

İngilizce - İngilizce
affair
An adulterous relationship. (from affaire de coeur.)
affair
an adulterous relationship. (from affaire de cœur.)