an adulterous relationship. (from affaire de coeur.)

listen to the pronunciation of an adulterous relationship. (from affaire de coeur.)
İngilizce - Türkçe

an adulterous relationship. (from affaire de coeur.) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

affair
{i} sorun, mesele, iş
affair
{i} ilişki

Onun iş ilişkileri iyi durumda. - His business affairs are in good shape.

Dış ilişkiler hakkında çok şey bilir. - He knows a lot about foreign affairs.

affair
takıntı
affair
macera

Çok ihtiraslı bir aşk macerasıydı. - It was a very passionate love affair.

affair

Onun işlerine karışmayın. - Don't meddle in his affairs.

İşlerine karışmaya niyetim yok. - I have no intention of meddling in your affairs.

affair
hadise
affair
maslahat
affair
{i} olay

Onlar olayı araştıracak. - They are going to investigate the affair.

Olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. - He expressed regret over the affair.

affair
iş/ilişki/mesele
affair
{i} mesele

Ben mesele ile ilgili değilim. - I am not concerned with the affair.

Bütün mesele hakkında gizemli bir hava vardı. - There was an air of mystery about the whole affair.

affair
{i} k.dili. şey (makine/eşya)
affair
{i} gönül macerası
affair
{i} k.dili. olay, skandal
affair
{i} konu

Konu bana birçok uykusuz gecelere mal oldu. - The affair cost me many sleepless nights.

Olay hakkında konuşmak istemiyor musun? - Don't you want to talk about the affair?

affair
{i} şey

Dış ilişkiler hakkında çok şey bilir. - He knows a lot about foreign affairs.

İngilizce - İngilizce
affair
An adulterous relationship. (from affaire de cœur.).
affair
an adulterous relationship. (from affaire de coeur.)