an abstract general notion; an idea

listen to the pronunciation of an abstract general notion; an idea
İngilizce - Türkçe

an abstract general notion; an idea teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

concept
sayma
concept
genel kavram
concept
genel düşünce
concept
kavram

Anlamadığım matematiksel bir kavram var. Onu bana açıklar mısın? - There's a mathematical concept that I don't understand. Could you explain it to me?

Emmet'in teorisini sınamadan önce, iç simetri kavramını aydınlığa kavuşturmalıyız. - Before we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'

concept
konsept

Tom'un gerçeklik konsepti yok. - Tom has no concept of reality.

Konsept iyi, ancak uygulama berbat. - The concept is good, but the implementation is awful.

concept
(Askeri) KAVRAM: Bir şeyin nasıl yapılabileceğini veya nasıl başarılabileceğini ifade eden, kabul edilen bir usule yol açabilen bir fikrin tasarımı veya ifadesi
concept
{i} tasavvur
concept
(isim) fikir, görüş, kavram, mefhum, tasavvur, hayal etme
concept
{i} hayal etme
concept
kavram mefhum anlayış görüş
concept
telakki
concept
{i} görüş, fikir
concept
düşünce
concept
(Tıp) kavram, fikir,g örüş, telakki
concept
{i} kavram, mefhum
İngilizce - İngilizce
concept
an abstract general notion; an idea