an abstract general conception; a notion; a universal

listen to the pronunciation of an abstract general conception; a notion; a universal
İngilizce - Türkçe

an abstract general conception; a notion; a universal teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

concept
sayma
concept
genel kavram
concept
genel düşünce
concept
kavram

İnsan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var. - We need a clear definition for the concept of human rights.

İnsan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var. - We need a clear definition of the concept of human rights.

concept
konsept

Bu web sitesinin konseptini gerçekten seviyorum. - I really like the concept of this website.

Tom'un gerçeklik konsepti yok. - Tom has no concept of reality.

concept
(Askeri) KAVRAM: Bir şeyin nasıl yapılabileceğini veya nasıl başarılabileceğini ifade eden, kabul edilen bir usule yol açabilen bir fikrin tasarımı veya ifadesi
concept
{i} tasavvur
concept
(isim) fikir, görüş, kavram, mefhum, tasavvur, hayal etme
concept
{i} hayal etme
concept
kavram mefhum anlayış görüş
concept
telakki
concept
{i} görüş, fikir
concept
düşünce
concept
(Tıp) kavram, fikir,g örüş, telakki
concept
{i} kavram, mefhum
İngilizce - İngilizce
concept
an abstract general conception; a notion; a universal