air traffic

listen to the pronunciation of air traffic
İngilizce - Türkçe
tenek trafiği
hava trafiği
air traffic control
hava trafik kontrolu
air traffic satellite
hava trafiği kontrol uydusu
air traffic control
hava trafik kontrol
Air Traffic Control Radar Beacon System
(Askeri) Hava Trafik Kontrol Radar İşaret Sistemi
air traffic control
hava trafik kontrolü
air traffic control and landing system
(Askeri) hava trafik kontrol ve iniş sistemi
air traffic control assigned airspace
(Askeri) hava trafik kontrolü tahsis edilmiş hava sahası
air traffic control center
(Askeri) HAVA TRAFİĞİ KONTROL MERKEZİ: Bir bölge kontrol merkezinin ve bir uçuş bilgisi merkezinin işlevlerini birleştiren bir birliktir. Ayrıca bakınız: "area control center; flight information region"
air traffic control center; Antiterrorism Coordinating Committee
(Askeri) hava trafik kontrol merkezi; Antiterörizm Koordinasyon Komitesi
air traffic control certificate
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROL DİPLOMASI/BELGESİ: Bir şahsın hava trafik kontrol görevini yapmaya ehil olduğunu belirtmek için verilmiş diploma
air traffic control clearance
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROL MÜSAADESİ: Bir uçağa, belirtilen şartlar dahilinde hareket etmesi için, bir hava trafik kontrol makamı tarafından verilen izin
air traffic control examiner
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROL KIYMETLENDİRİCİSİ: Tesislere derece vermek ve tesislerde çalışacak şahısların derecelerini belgelendirmekle görevlendirilmiş şahıs
air traffic control facility
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROL TESİSİ: Hava trafik kontrol hizmetlerini yapmak üzere kurulmuş, bu maksada uygun personel ve malzeme ile teçhiz edilmiş bir tesis
air traffic control section
(Askeri) hava trafik kontrol kısmı
air traffic control service
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROL HİZMETİ: a. Uçaklar arasında ve uçaklar ve manialar arasındaki çarpışmayı önlemek, b. Düzenli bir hava trafiğini kolaylaştırmak ve muhafaza etmek amacıyla sağlanan bir hizmettir
air traffic controller
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ: Hava sahası yönetimi ve havadaki cisimlerin trafik kontrolü için özellikle eğitilmiş ve bu görevlere atanmış bir hava kontrolörü. Ayrıca bakınız: "air controller"
air traffic section
(Askeri) HAVA TRAFİK ŞUBESİ: Ara meydan ile yerel hava nakliyat öncelikleri komitesi arasında irtibatı temin eden bir şube. Bir ara meydandaki yolcu ve yükün faydalı şekilde yüklenmesinde belli başlı rolü oynar. Yükleme kontrolü (gümrük ve göç tesisleri dahil), hamule ve posta kısımlarını ihtiva etmek zorundadır
air traffic service; assign terminal service
(Askeri) hava trafik hizmeti; terminal hizmeti tahsisi
at
savaşçı [brit.]
at
eyt
at
{e} ya
at
gerek limarda ve gerekse yolda at best nihayet
at
nezdinde yanında
at
hususunda at all hiç
at
asker [brit.]
at
üzere
at
beherine
at
başına
air route traffic control center
hava rotası trafik kontrol merkezi
air-traffic control
tenek trafik kontrolü
at
de
at
-e
at
-ye
at
-da
at
tarafında
at
ile meşgul
at
(edat) -de
home air traffic
yurtiçi hava trafiği
inland air traffic
iç hava trafiği
at
edat tarafında
Marine air traffic control and landing system
(Askeri) Deniz piyade hava trafik kontrol ve iniş sistemi
advanced trauma management; air target material; assign traffic metering
(Askeri) geliştirlimiş travma yönetimi; hava hedef malzemeleri; trafik ölçüm tahsisi
air movement traffic section
(Askeri) HAVA İNTİKAL TRAFİK KISMI: Nakliye uçaklarına hizmet verilen hava alanlarında bulunan bir kısım. Bu kısım uçakların yüklenip boşaltılmasından ve yolcular, posta ve malzemeyle ilgili işlerin görülmesinden sorumludur
air route traffic control center
(Askeri) HAVA ROTASI TRAFİK KONTROL MERKEZİ: Kendi yetki sahası içinde aletli uçuş kurallarına göre görev yapan uçakların rota kontrolünü yapan başlıca tesis. Amerika Birleşik Devletleri ve ona ait bölgelerde bunun gibi yaklaşık 26 tesis vardır. Herbirinin komşu merkezlerle haberleşme kabiliyeti vardır
air target chart; Air Threat Conference; air traffic control; air transportable
(Askeri) hava hedef haritası; Hava Tehditleri Konferansı ; hava trafik kontrolü (ya da kontrolörü); havadan taşınabilir klinik (Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri)
at
-de
carrier air traffic control center
(Askeri) kariyer hava trafik kontrol merkezi
domestic air traffic
(Askeri) iç hatlar hava trafiği
domestic air traffic
(Askeri) İÇ HATLAR HAVA TRAFİĞİ: Bir ülkedeki hava trafiği
hazardous air traffic report
(Askeri) tehlikeli hava trafik raporu
operational air traffic
(Havacılık) operasyonel hava trafiği
overseas air traffic
(Havacılık) denizaşırı hava trafiği
security control of air traffic and navigation aids
(Askeri) hava seyrüseferi yardımcı cihazları ve hava trafiği güvenlik kontrolü SC
tactical air traffic control
(Askeri) taktik hava trafik kontrolü
İngilizce - İngilizce
traffic created by the movement of aircraft
traffic produced by movement of aircraft, planes moving in flight or on runways in airport
at
air traffic control
A system designed to give assistance to aircraft, to prevent collisions and to manage aircraft flow
air traffic controller
A person who operates an air traffic control system, to expedite the safe flow of aircraft
Air Traffic Controllers Association
association of people who work as aircraft controllers
air traffic control
Air traffic control is the activity of organizing the routes that aircraft should follow, and telling pilots by radio which routes they should take. the nation's overburdened air-traffic-control system
air traffic control
The Federal Aviation Administration (FAA) division that operates control towers at major airports
air traffic control
A service operated by the appropriate authority to promote the safe, orderly and expeditious flow of air traffic
air traffic control
Air traffic control is the group of people who organize the routes aircraft take. They have to wait for clearance from air traffic control
air traffic control
A service operated by appropriate authority to promote the safe, orderly and expeditious flow of air traffic
air traffic control
A game played by airline pilots and air traffic controllers The game has no rules, and neither side knows how it is played, but the goal is to prevent flights from arriving in time for passengers to make connecting flights
air traffic controller
one who directs aircraft activity from a ground control center
air traffic controller
An air traffic controller is someone whose job is to organize the routes that aircraft should follow, and to tell pilots by radio which routes they should take. someone at an airport whose job is to give instructions to pilots by radio
International Federation of Air Traffic Controllers
international association of air traffic controllers established to protect and safeguard the interests of the air traffic industry, IFATC
air traffic

  Heceleme

  A·ir traf·fic

  Türkçe nasıl söylenir

  er träfîk

  Telaffuz

  /ˈer ˈtrafək/ /ˈɛr ˈtræfɪk/

  Videolar

  ... now. That means that MRIs, space-ships, and air-traffic control systems share the information ...

  Günün kelimesi

  cacophony