ability to selectively perceive sensory stimuli

listen to the pronunciation of ability to selectively perceive sensory stimuli
İngilizce - Türkçe

ability to selectively perceive sensory stimuli teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

attention
ilgi

Sadece detaylara yakın ilgi göstermelisin. - You must give close attention to the merest details.

Tom her zaman ilgi odağı olmak ister. - Tom always wants to be the center of attention.

attention
özen

Yaptığın şeye özen göster. - Pay attention to what you're doing.

attention
dikkat

Tom dikkat çekmek istemiyordu. - Tom didn't want to attract attention.

Kendi güvenliğine daha fazla dikkat etmelisin. - You should pay more attention to your own safety.

attention
{i} ilgilenme

Erkeklerden hiç biri Mary ile ilgilenmedi. - None of the boys paid any attention to Mary.

Polis onunla ilgilenmedi. - The policeman paid no attention to him.

attention
hizmet
attention
(Askeri) esas duruş
attention
kayıt
attention
titizlik
attention
dikkat verme

Sürücülerin tafik ışıklarına dikkat vermeleri gerek. - Drivers need to pay attention to the traffic lights.

attention
hazırol yağdayı
attention
{i} kur
attention
{i} iltifat

Kadınlar iltifattan hoşlanırlar. - Women like attention.

Tom Mary'nin iltifatıyla pohpohlandı. - Tom was flattered by Mary's attention.

attention
{i} ask. esas duruş/vaziyet
attention
aşığın sevgilisine gösterdiği ilgi
attention
Attention I Hazır ol I attention span bir kimsenin konu degiştirmeden aynı şeye dikkat edebildiği müddet
attention
meşgul olma
attention
teveccuh
attention
(Askeri) ESAS DURUŞ: Gözler tam ilerde, eller yanlarda, topuklar bitişik, ayak uçları 45 yanlara açık, hazır ve uyanık vaziyette, ayakta dik duruş. At veya araca binmiş, silah taşıyan vesaire şahıslar için de, ayrıca esas vaziyetleri tarif edilmiştir. Bu vaziyette, tam sessizlik ve hareketsizlik esastır. 2. HAZIR OL ! Bu vaziyeti almak için verilen komut
İngilizce - İngilizce
attention
ability to selectively perceive sensory stimuli

  Heceleme

  a·bi·li·ty to se·lec·tive·ly per·ceive sen·so·ry sti·mu·li

  Türkçe nasıl söylenir

  ıbîlıti tı sılektîvli pırsiv sensıri stîmyılay

  Telaffuz

  /əˈbələtē tə səˈlektəvlē pərˈsēv ˈsensərē ˈstəmyəˌlī/ /əˈbɪlətiː tə səˈlɛktɪvliː pɜrˈsiːv ˈsɛnsɜriː ˈstɪmjəˌlaɪ/

  Günün kelimesi

  motile