abbreviation of in aid of

listen to the pronunciation of abbreviation of in aid of
İngilizce - İngilizce
in

What's that in?.

abbreviation of in aid of

  Heceleme

  ab·bre·vi·a·tion of in aid of

  Türkçe nasıl söylenir

  ıbrivieyşın ıv în eyd ıv

  Telaffuz

  /əˌbrēvēˈāsʜən əv ən ˈād əv/ /əˌbriːviːˈeɪʃən əv ɪn ˈeɪd əv/

  Günün kelimesi

  motile