abartılı

listen to the pronunciation of abartılı
Türkçe - İngilizce
{s} exaggerated

His affection for us seems exaggerated. - Bizim için onun sevgisi abartılı görünüyor.

The salesman made some exaggerated claims in order to sell his product. - Satıcı onun ürününü satmak için bazı abartılı iddialar ortaya attı.

tall

Don't expect me to believe such a tall story. - Böyle abartılı bir hikayeye inanmamı bekleme!

turgid
inflated
fustian
turgescent
ornate
stagey
theatrical
stagy
dithyrambic
overdone

The comic scenes in the play were overdone. - Oyundaki komik sahneler abartılıydı.

fond
hyperbolical
steep
swelling
well-rounded
hyperbolic
magniloquent
exaggerated, inflated mübalağalı
extravagant

This diamond ring is too extravagant for me. - Bu elmas yüzük benim için çok abartılı.

Layla enjoyed her extravagant lifestyle. - Leyla abartılı yaşam tarzından keyif alıyordu.

frilly
loud
{s} puffy
wellrounded
{s} slobbery
well rounded
abartı
{i} exaggeration

It is no exaggeration to say that he is a first-rate writer. - Onun mükemmel bir yazar olduğunu söylemek abartı değildir.

The American news is reporting that Hurricane Irene is as big as Europe, which is a bit of an exaggeration. - Amerikan haber Irene Kasırgası'nın Avrupa kadar büyük olduğunu bildiriyor, bu biraz abartıdır.

abartılı jestler yapmak
flourish
abartılı konuşmak
exaggerate
abartılı bir şekilde
exaggeratedly
abartılı davranan kimse
gusher
abartılı davranma
staginess
abartılı davranmak
dramatize
abartılı davranış
stage effect
abartılı heyecanla okunan yazı
dithyramb
abartılı hikâye
tall story
abartılı istek
tall order
abartılı kahkaha
epic laughter
abartılı konuşarak etkilemek
snow
abartılı konuşma
flamboyance
abartılı konuşmak
talk in superlatives
abartılı olma
turgidness
abartılı oynamak
ham
abartılı oynamak
overplay
abartılı oynamak
overact
abartılı reklâm
puffing
abartılı reklâm
puff
abartılı rol yapmak
overact
abartılı ve saçma
slushy
abartı
{i} inflation
abartı
excess
abartı
exaggeration mübalağa
abartı
overstatement
abartı
{i} hyperbole
abartı
{i} trimmings
abartı
{i} fustian
abartı
{i} embroidery
abartılı