a traveling show; having sideshows and rides and games of skill etc

listen to the pronunciation of a traveling show; having sideshows and rides and games of skill etc
İngilizce - Türkçe

a traveling show; having sideshows and rides and games of skill etc teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fair
{i} panayır
carnival
karnaval

Bütün Brezilyalılar Karnavaldan zevk almaz. - Not all Brazilians enjoy Carnival.

Rio karnavalı şubat ayında yapılır. - Rio's carnival is held in February.

carnival
{i} gezici sirk veya fuar
carnival
(Sosyoloji, Toplumbilim) karnaval (bak)
carnival
{i} festival
fair
pak
carnival
şenlik
fair
{s} güzel, açık ve güneşli (hava)
fair
pazar
fair
eşit

Dün gece ipek ve ince kumaş hakkında ya da eşitlik ve adil yargılama hakkında bir rüya gördüm. - I dreamt a dream last night, about silk and fine cloth or about equality and fair trial.

carnival
Katolik ve Ortodokslann büyük perhizden önce gelen eğlence zamanı
carnival
{i} eğlence
carnival
{i} büyük spor olayı
fair
{s} çok

Bu çok adil değil, değil mi? - That's not very fair, is it?

Tom'un çok açık bir teni var ve güneşte kolayca yanar. - Tom has a very fair complexion and burns easily in the sun.

fair
{s} beyaz tenli
fair
harfi harfine
İngilizce - İngilizce
fair
carnival
funfair
a traveling show; having sideshows and rides and games of skill etc