a toiletry that emits and diffuses a fragrant odor

listen to the pronunciation of a toiletry that emits and diffuses a fragrant odor
İngilizce - Türkçe

a toiletry that emits and diffuses a fragrant odor teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

essence
{i} ruh
essence
{i} öz

Matematiğin temeli özgürlüktür. - Freedom is the essence of mathematics.

Sevmek yaşamın özüdür. - Loving is the essence of life.

essence
{i} nitelik
essence
esas nitelik
essence
töz
essence
esas

Sonuç olarak, o teknik olarak doğru bir şey alır ama esasen o bir taklittir. - As a result, he gets something which technically is correct, but in its essence is just a mockery.

Bu, esas itibariyle, bilimin sırrıdır. - This, in essence, is the secret of science.

essence
esans
essence
asıl
essence
{i} cevher
essence
mahiyet
essence
{i} esans, ıtır
essence
hakikat
essence
esans/öz
essence
öz varlık
essence
(Tıp) Tasfiye edilmiş durumdaki alkol ruhu içinde bulunan uçucu bir yağ çözeltisi
İngilizce - İngilizce
essence
perfume
a toiletry that emits and diffuses a fragrant odor

  Heceleme

  a toi·let·ry that emits and diffuses a fra·grant o·dor

  Türkçe nasıl söylenir

  ı toylıtri dhıt îmîts ınd dîfyuzız ı freygrınt ōdır

  Telaffuz

  /ə ˈtoilətrē ᴛʜət əˈməts ənd dəˈfyo͞ozəz ə ˈfrāgrənt ˈōdər/ /ə ˈtɔɪlətriː ðət ɪˈmɪts ənd dɪˈfjuːzəz ə ˈfreɪɡrənt ˈoʊdɜr/

  Günün kelimesi

  flyleaf