a time period of indeterminate length, generally more than one year

listen to the pronunciation of a time period of indeterminate length, generally more than one year
İngilizce - Türkçe

a time period of indeterminate length, generally more than one year teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

era
Mohammedan era hicri tarih
era
{i} tarih başlangıcı
era
zaman
era
dönem

Soğuk Savaş döneminde Küba ve Vietnam'da Sovyet deniz ve hava deniz üsleri vardı. - In the Cold War era, Soviet naval and air bases existed in Cuba and Vietnam.

O dönemde işitme engelliler için okul yoktu. - No schools for the deaf existed in that era.

era
{i} devir
era
çağ Christian era milâdi tarih
era
{i} çığır
era
birden fazla devirden oluşan jeolojik zaman birimi
era
{i} çağ

Orta çağ Rönesansa yol açtı. - The Medieval Era gave way to the Renaissance.

Devrim yeni bir çağ getirdi. - The revolution brought in a new era.

era
{i} tarih hesabı
İngilizce - İngilizce
era
a time period of indeterminate length, generally more than one year