a systematic method of obtaining obedience

listen to the pronunciation of a systematic method of obtaining obedience
İngilizce - Türkçe

a systematic method of obtaining obedience teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

discipline
disiplin

Çocuklar disiplinli olmalı. - Children need to be disciplined.

O yeterince disiplinli değil. - He's not disciplined enough.

discipline
sıkıdüzen
discipline
{f} kontrol et
discipline
bilgi dalı
discipline
eğitmek
discipline
kontrol altında tutmak
discipline
eğitim
discipline
idare etmek
discipline
{i} cezalandırma
discipline
cezalandır/terbi
discipline
yöntem/ceza/disiplin
discipline
disiplin,v.kontrol et: n.disiplin
discipline
{i} sıkı düzen
discipline
(Askeri) DİSİPLİN: Belirli bir harekat için tespit edilen sistematik kurallar ve usuller. Örneğin, yürüyüş disiplini (march discipline), kamuflaj disiplini (camouflage discipline) gibi
discipline
{i} bilim dalı

Dilbilim dili tanımlamayı amaçlayan bilim dalıdır. - Linguistics is the discipline which aims to describe language.

discipline
{i} talim
discipline
{i} sıkı disiplin
discipline
disipline sokmak
discipline
{i} otorite
İngilizce - İngilizce
discipline
a systematic method of obtaining obedience

  Heceleme

  a sys·tem·a·tic Meth·od of obtaining o·be·di·ence

  Türkçe nasıl söylenir

  ı sîstımätîk methıd ıv ıbteynîng ōbidiıns

  Telaffuz

  /ə ˌsəstəˈmatək ˈmeᴛʜəd əv əbˈtānəɴɢ ōˈbēdēəns/ /ə ˌsɪstəˈmætɪk ˈmɛθəd əv əbˈteɪnɪŋ oʊˈbiːdiːəns/

  Günün kelimesi

  subdolous