a subject of insurance located in an area protected by a fire department

listen to the pronunciation of a subject of insurance located in an area protected by a fire department
İngilizce - Türkçe

a subject of insurance located in an area protected by a fire department teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

protected
{s} korunmuş

Çocuklarımı yetiştireceğim böylece hurafeden korunmuş olacaklar. - I will raise my children so that they will be protected from superstition.

protected
{s} korumalı

Timsah korumalı bir türdür. - The crocodile is a protected species.

Tom Mary'yi korumalıydı. - Tom should've protected Mary.

protected
korunmak

Çiçekler havaya karşı korunmaktadır. - The flowers are protected against the weather.

protected
{f} koru

Çevreleyen tepeler kasabayı korudu. - The surrounding hills protected the town.

Tehlikeye karşı kendimizi koruduk. - We protected ourselves against danger.

protected
korunan

Korunan alanlarda avcılık yasaktır. - In protected areas hunting is prohibited.

protected
{s} muhafazalı
protected
özel
protected
himaye edilen
protected
mahfuzdur
İngilizce - İngilizce
protected
a subject of insurance located in an area protected by a fire department

  Heceleme

  a sub·ject of insur·ance lo·ca·ted in an ar·e·a protected by a fire de·part·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  ı sıbcekt ıv înşûrıns lōkeyd în ın eriı prıtektıd bay ı fayr dîpärtmınt

  Telaffuz

  /ə səbˈʤekt əv ənˈsʜo͝orəns ˈlōˌkād ən ən ˈerēə prəˈtektəd ˈbī ə ˈfīr dəˈpärtmənt/ /ə səbˈʤɛkt əv ɪnˈʃʊrəns ˈloʊˌkeɪd ɪn ən ˈɛriːə prəˈtɛktəd ˈbaɪ ə ˈfaɪr dɪˈpɑːrtmənt/

  Günün kelimesi

  hypochondriac