a stupid incompetent person

listen to the pronunciation of a stupid incompetent person
a stupid incompetent person

  Heceleme

  a stu·pid in·com·pe·tent per·son

  Türkçe nasıl söylenir

  ı stupıd înkämpıtınt pırsın

  Telaffuz

  /ə ˈsto͞opəd ənˈkämpətənt ˈpərsən/ /ə ˈstuːpəd ɪnˈkɑːmpətənt ˈpɜrsən/

  Günün kelimesi

  fugleman