a strongly held conviction, opinion or belief

listen to the pronunciation of a strongly held conviction, opinion or belief
İngilizce - Türkçe

a strongly held conviction, opinion or belief teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

persuasion
{i} ikna

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

Tom biraz iknaya ihtiyaç duyacak. - Tom will need some persuasion.

persuasion
(Tıp) İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma
persuasion
razı etme
persuasion
inanç
persuasion
ikna etme
persuasion
tür/inanç/ikna
persuasion
kandırma veya ikna etme kabiliyeti
persuasion
{i} inandırma
persuasion
{i} kanı
persuasion
{i} cins
persuasion
{i} din
persuasion
kanaat
persuasion
(isim) ikna, inandırma, kanı, inanç, din, tür, cins
İngilizce - İngilizce
persuasion
a strongly held conviction, opinion or belief