a strategic maneuver that uses some clever means to avoid detection or capture

listen to the pronunciation of a strategic maneuver that uses some clever means to avoid detection or capture
İngilizce - Türkçe

a strategic maneuver that uses some clever means to avoid detection or capture teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

artifice
beceri
artifice
ustalık
artifice
hüner
artifice
oyun
artifice
hile
artifice
(i.) oyun, hile, desise; hüner, sanat; hünerli iş; ustalık
artifice
(isim) hile; kurnazlık, marifet, beceri, sanat
artifice
zekice düzenleme/hile
artifice
(Sosyoloji, Toplumbilim) yapıntı
artifice
desise
artifice
{i} marifet
artifice
hunerli iş
artifice
{i} kurnazlık

Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır. - Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice.

İngilizce - İngilizce
artifice
a strategic maneuver that uses some clever means to avoid detection or capture

  Heceleme

  a stra·te·gic ma·neu·ver that uses some cle·ver means to a·void de·tec·tion or cap·ture

  Türkçe nasıl söylenir

  ı strıticîk mınuvır dhıt yusız sʌm klevır minz tı ıvoyd dîtekşın ır käpçır

  Telaffuz

  /ə strəˈtēʤək məˈno͞ovər ᴛʜət ˈyo͞osəz ˈsəm ˈklevər ˈmēnz tə əˈvoid dəˈteksʜən ər ˈkapʧər/ /ə strəˈtiːʤɪk məˈnuːvɜr ðət ˈjuːsəz ˈsʌm ˈklɛvɜr ˈmiːnz tə əˈvɔɪd dɪˈtɛkʃən ɜr ˈkæpʧɜr/

  Günün kelimesi

  aliment