a state of extreme confusion and disorder

listen to the pronunciation of a state of extreme confusion and disorder
İngilizce - Türkçe

a state of extreme confusion and disorder teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

chaos
karmaşa
chaos
kargaşa
bedlam
{i} kızılca kıyamet
chaos
velvele
chaos
kıyamet
bedlam
çıfıt çarşısı
bedlam
gürültülü patırtılı yer
chaos
kaos

Kaos ve yasa arasında bir denge olmalı. - There must be a balance between chaos and law.

Kaosun antitezi düzendir. - Cosmos is the antithesis of chaos.

chaos
karışıklık
bedlam
{i} tımarhane
bedlam
{i} karışıklık
bedlam
{i} tımarhane gibi bir yer, çok gürültülü ve kargaşalı bir yer
chaos
{i} keşmekeş
İngilizce - İngilizce
chaos
bedlam
pandemonium
a state of extreme confusion and disorder

  Heceleme

  a state of ex·treme con·fu·sion and dis·or·der

  Türkçe nasıl söylenir

  ı steyt ıv îkstrim kınfyujın ınd dîsôrdır

  Telaffuz

  /ə ˈstāt əv əkˈstrēm kənˈfyo͞oᴢʜən ənd dəsˈôrdər/ /ə ˈsteɪt əv ɪkˈstriːm kənˈfjuːʒən ənd dɪsˈɔːrdɜr/

  Günün kelimesi

  horrent