a state of alertness in the standing position

listen to the pronunciation of a state of alertness in the standing position
İngilizce - Türkçe

a state of alertness in the standing position teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

attention
ilgi

Çocuklar benim ilgimi paylaşırlar. - My children share my attention.

Tom ve Mary'nin birlikte konuşmak için çok zamanı yok. Onların çocukları, her zaman onların ilgisini istiyorlar. - Tom and Mary don't have much time to talk together. Their children are always demanding their attention.

attention
özen

Yaptığın şeye özen göster. - Pay attention to what you're doing.

attention
dikkat

Birçok Avrupalı ​​araştırmacılar on dokuzuncu yüzyılda eski Fars edebiyatı eğitimi almasına rağmen, yeni dünya çağdaş edebiyatımıza dikkat etmiyor. - Although many European researchers have studied ancient Persian literature in the nineteenth century, the new world is not paying attention to our contemporary literature.

Dikkatsizlikten,arabasıyla direğe çarptı. - By lack of attention, she hit the post with her car.

attention
{i} ilgilenme

Erkeklerden hiç biri Mary ile ilgilenmedi. - None of the boys paid any attention to Mary.

Polis onunla ilgilenmedi. - The policeman paid no attention to him.

attention
hizmet
attention
(Askeri) esas duruş
attention
kayıt
attention
titizlik
attention
dikkat verme

Sürücülerin tafik ışıklarına dikkat vermeleri gerek. - Drivers need to pay attention to the traffic lights.

attention
hazırol yağdayı
attention
{i} kur
attention
{i} iltifat

Kadınlar iltifattan hoşlanırlar. - Women like attention.

Tom Mary'nin iltifatıyla pohpohlandı. - Tom was flattered by Mary's attention.

attention
{i} ask. esas duruş/vaziyet
attention
aşığın sevgilisine gösterdiği ilgi
attention
Attention I Hazır ol I attention span bir kimsenin konu degiştirmeden aynı şeye dikkat edebildiği müddet
attention
meşgul olma
attention
teveccuh
attention
(Askeri) ESAS DURUŞ: Gözler tam ilerde, eller yanlarda, topuklar bitişik, ayak uçları 45 yanlara açık, hazır ve uyanık vaziyette, ayakta dik duruş. At veya araca binmiş, silah taşıyan vesaire şahıslar için de, ayrıca esas vaziyetleri tarif edilmiştir. Bu vaziyette, tam sessizlik ve hareketsizlik esastır. 2. HAZIR OL ! Bu vaziyeti almak için verilen komut
İngilizce - İngilizce
attention
a state of alertness in the standing position

  Heceleme

  a state of a·lert·ness in the stand·ing po·si·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı steyt ıv ılırtnıs în dhi ständîng pızîşın

  Telaffuz

  /ə ˈstāt əv əˈlərtnəs ən ᴛʜē ˈstandəɴɢ pəˈzəsʜən/ /ə ˈsteɪt əv əˈlɜrtnəs ɪn ðiː ˈstændɪŋ pəˈzɪʃən/

  Günün kelimesi

  motile