a set of contiguous blocks that belong to a single segment

listen to the pronunciation of a set of contiguous blocks that belong to a single segment
İngilizce - Türkçe

a set of contiguous blocks that belong to a single segment teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

extent
müsadere
extent
(Nükleer Bilimler) büyüklük
extent
{i} kapsam
extent
{i} uzunluk
extent
{i} ölçü

Bir ölçüde Psikoloji öğrenimi yaptım. - I have studied Psychology to some extent.

Tom Mary'nin sorununu bir ölçüde anlayabilir. - Tom can understand Mary's problem to some extent.

extent
uzam
extent
kaplam
extent
to the full extent of his power elinden geldiği kadar
extent
boy

Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor. - Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history.

Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir. - It is important to recognize the extent of one's ignorance.

extent
alan
extent
derece

Söylenti bir dereceye kadar doğru. - The rumor is true to some extent.

Belirli bir dereceye kadar Fransızcayı anlayabilirim. - I can understand French to a certain extent.

extent
miktar

Söylediğini bir miktar kabul ediyorum. - I accept what you say to some extent.

extent
saha
extent
uzanma
extent
to a great extent büyük çapta
extent
musadere emirnamesi
extent
(isim) uzunluk, genişlik, yükseklik, alan, boyut, kapsam, derece, ölçü
İngilizce - İngilizce
extent
a set of contiguous blocks that belong to a single segment

  Heceleme

  a SET of con·ti·gu·ous blocks that be·long to a sin·gle seg·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  ı set ıv kıntîgyuıs bläks dhıt bîlông tı ı sînggıl segmınt

  Telaffuz

  /ə ˈset əv kənˈtəgyo͞oəs ˈbläks ᴛʜət bəˈlôɴɢ tə ə ˈsəɴɢgəl ˈsegmənt/ /ə ˈsɛt əv kənˈtɪɡjuːəs ˈblɑːks ðət bɪˈlɔːŋ tə ə ˈsɪŋɡəl ˈsɛɡmənt/

  Günün kelimesi

  motile