a sequential set of sectors in which a file or portion of a file is recorded

listen to the pronunciation of a sequential set of sectors in which a file or portion of a file is recorded
İngilizce - Türkçe

a sequential set of sectors in which a file or portion of a file is recorded teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

extent
müsadere
extent
(Nükleer Bilimler) büyüklük
extent
{i} kapsam
extent
{i} uzunluk
extent
{i} ölçü

Bir ölçüde söylediklerine katılıyorum. - I agree with what you say to some extent.

Tom Mary'nin sorununu bir ölçüde anlayabilir. - Tom can understand Mary's problem to some extent.

extent
uzam
extent
kaplam
extent
to the full extent of his power elinden geldiği kadar
extent
boy

Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor. - Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history.

Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir. - It is important to recognize the extent of one's ignorance.

extent
alan
extent
derece

Belirli bir dereceye kadar Fransızcayı anlayabilirim. - I can understand French to a certain extent.

Bir dereceye kadar bir kızak arabasını kontrol edebilirsiniz. - To some extent, you can control the car in a skid.

extent
miktar

Söylediğini bir miktar kabul ediyorum. - I accept what you say to some extent.

extent
saha
extent
uzanma
extent
to a great extent büyük çapta
extent
musadere emirnamesi
extent
(isim) uzunluk, genişlik, yükseklik, alan, boyut, kapsam, derece, ölçü
İngilizce - İngilizce
extent
a sequential set of sectors in which a file or portion of a file is recorded

  Heceleme

  a se·quen·tial SET of sectors in which a file or por·tion of a file I·s recorded

  Türkçe nasıl söylenir

  ı sıkwençıl set ıv sektırz în hwîç ı fayl ır pôrşın ıv ı fayl îz rıkôrdıd

  Telaffuz

  /ə səˈkwenʧəl ˈset əv ˈsektərz ən ˈhwəʧ ə ˈfīl ər ˈpôrsʜən əv ə ˈfīl əz rəˈkôrdəd/ /ə səˈkwɛnʧəl ˈsɛt əv ˈsɛktɜrz ɪn ˈhwɪʧ ə ˈfaɪl ɜr ˈpɔːrʃən əv ə ˈfaɪl ɪz rəˈkɔːrdəd/

  Günün kelimesi

  taboo