a reduction in speed, or a decrease in the level of production etc

listen to the pronunciation of a reduction in speed, or a decrease in the level of production etc
İngilizce - Türkçe

a reduction in speed, or a decrease in the level of production etc teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

slowdown
durgunlaşma
slowdown
yavaşlatma grevi
slowdown
yavaşlatmak
slowdown
{i} yavaşlama; (işlerde) durgunluk, durgunlaşma
slowdown
{i} yavaşlatma
slowdown
{i} yavaşlama

Japonya'nın dış yardımları yurttaki ekonomik yavaşlamadan dolayı kısmen azalıyor. - Japan's foreign aid is decreasing in part because of an economic slowdown at home.

slowdown
{i} işi yavaşlatma
slowdown
{i} ağırlaşma
İngilizce - İngilizce
slowdown
a reduction in speed, or a decrease in the level of production etc