working, in the process of doing work

listen to the pronunciation of working, in the process of doing work
İngilizce - Türkçe

working, in the process of doing work teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

at work
çalışırken

Tom'u çalışırken gördüm. - I've seen Tom at work.

Tom bir barmen olduğu için, o her gün çalışırken bir buz kıracağı kullanır. - Since Tom is a bartender, he uses an ice pick every day at work.

at work
iş başında

Babam şimdi hastanede iş başında. - My father is now at work at the hospital.

Çalışma odasında hâlâ iş başında. - He is still at work in the workroom.

at work
işte

Evde mi yoksa işte mi daha fazla zaman harcarsın? - Do you spend more time at home or at work?

İşte daha az ve evde daha çok zaman geçirmek istiyorum. - I'd like to spend less time at work and more time at home.

İngilizce - İngilizce
at work

Don't interrupt me while I'm at work on my housing project.

working, in the process of doing work