a real number

listen to the pronunciation of a real number
İngilizce - Türkçe

a real number teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

real
{s} gerçek

O gerçekten akıllı, değil mi? - She's really smart, isn't she?

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

real
{s} hakiki

Sen hiç hakiki Macar tas kebabı yedin mi? Hayır ama gerçekten yemek istiyorum. - Have you ever had genuine Hungarian goulash? No, but I'd really like to.

Hakiki kadınların kıvrımları vardır. - Real women have curves.

real
{s} asıl

İnsanların bir şey yapmalarında genelde iki neden vardır: İyi bir neden ve asıl neden. - People usually have two reasons for doing something: a good reason and the real reason.

Okuyucular, röportajların asıl hedefidir. - The readers are the real target of interviews.

real
{s} reel

Fiyat artışları reel ve nominal büyüme oranları arasındaki farkı açıklar. - Price increases explain the difference between the real and nominal growth rates.

x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği değer aralığını bulunuz. - Determine the range of values of the constant k to which the quadratic inequality x² + kx - 3k > 0 holds for any real value of x.

real
real property mülk
real
{s} sabit

x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği değer aralığını bulunuz. - Determine the range of values of the constant k to which the quadratic inequality x² + kx - 3k > 0 holds for any real value of x.

real
{s} etkin
real
mülk
real
the real thing esaslı şey
real
(isim) real [fin.]
real
gerçekten çok

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Tatoeba gerçekten çok dilli. Bütün diller birbirine bağlıdır. - Tatoeba is really multilingual. All the languages are interconnected.

real
has

Onun gerçekten hasta olup olmadığını merak ediyorum. - I wonder if he's really sick.

Mary gerçekten hasta değil. Numara yapıyor. - Mary isn't really sick. She's faking it.

real number
(Matematik) gerçel sayı
real
sahici
real number
gerçek sayı
real
real image gerçek gürüntü
real number
reel sayı

Reel sayılar kümesi sayılamazdır. - The set of real numbers is uncountable.

real
gerçekten

Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum. - I really look forward to your visit in the near future.

O gerçekten akıllı, değil mi? - She's really smart, isn't she?

real
{s} asıl: the real problem asıl sorun. his real aim onun asıl amacı
real
(zarf) gerçekten, sahiden, cidden
real
{s} aktif
İngilizce - İngilizce
real
scalar
real number
An element of the set of real numbers.; the set of real numbers include the rational numbers and the irrational numbers, but not all complex numbers

Every integer is a real number, but not vice versa.

real number
A floating-point number

Even if you pass sqrt an integer, it returns a real number.

a number
digit
real number
the limit of a convergent sequence of rationals
real number
A real number that has a decimal portion
real number
In mathematics, a quantity that can be expressed as a finite or infinite decimal expansion. The counting numbers, integers, rational numbers, and irrational numbers are all real numbers. Real numbers are used in measuring continuously varying quantities (e.g., size, time), in contrast to measurements that result from counting. The word real distinguishes them from the imaginary numbers
real number
a real number is any number which can be represented as a non-terminating decimal
real number
any rational or irrational number
real number
Any finite number that can be defined not imaginary
real number
A real number is one-dimensional and can be placed somewhere on the number line The set of real numbers includes all rational and all irrational numbers
real number
Any finite or infinite decimal Any rational or irrational number
real number
A number which has a decimal portion, even if that decimal portion is zero Real numbers are also called floating point numbers The phrase "real number" is often shortened to "real " The following are real numbers: 2 25, 41 00, -4 5, 3 1416, and 0 000 Even a number that has a decimal point but nothing following the decimal point (such as 18 ) is considered a real Even though the field of mathematics uses other types of numbers, AutoLISP uses only integers and reals Some AutoLISP functions always return reals (such as getreal and distance), others always return integers (such as getint and strlen) Compare "Integer" above
real number
A number with an integer and a fractional part The primitive types double and float are used to represent real numbers
real number
A number with (possibly) infinite decimal places like pi or e
real number
any number that is not imaginary Example: "1 23156 , 5, 8/6, e, square root (3)"
a real number