any rational or irrational number

listen to the pronunciation of any rational or irrational number
İngilizce - Türkçe

any rational or irrational number teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

real
{s} gerçek

O gerçekten akıllı, değil mi? - She's really smart, isn't she?

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

real
{s} hakiki

Hakiki kadınların kıvrımları vardır. - Real women have curves.

Sen hiç hakiki Macar tas kebabı yedin mi? Hayır ama gerçekten yemek istiyorum. - Have you ever had genuine Hungarian goulash? No, but I'd really like to.

real
{s} reel

x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği değer aralığını bulunuz. - Determine the range of values of the constant k to which the quadratic inequality x² + kx - 3k > 0 holds for any real value of x.

Reel sayılar kümesi sayılamazdır. - The set of real numbers is uncountable.

real
{s} asıl

Sınavlar eğitimin asıl amacına müdahale eder. - Examinations interfere with the real purpose of education.

Okuyucular, röportajların asıl hedefidir. - The readers are the real target of interviews.

real
real property mülk
real
{s} sabit

x bir reel sayı olmak üzere, x² + kx - 3k > 0 eşitsizliğinde k sabitinin alabileceği değer aralığını bulunuz. - Determine the range of values of the constant k to which the quadratic inequality x² + kx - 3k > 0 holds for any real value of x.

real
{s} etkin
real
mülk
real
gerçekten çok

Tatoeba gerçekten çok dilli. Bütün diller birbirine bağlıdır. - Tatoeba is really multilingual. All the languages are interconnected.

Sen Fransa'dayken seni gerçekten çok özlemiştim. - I really missed you when you were in France.

real
(isim) real [fin.]
real
the real thing esaslı şey
real
has

Mary gerçekten hasta değil. Numara yapıyor. - Mary isn't really sick. She's faking it.

Onun gerçekten hasta olup olmadığını merak ediyorum. - I wonder if he's really sick.

real
sahici
real
real image gerçek gürüntü
real
(zarf) gerçekten, sahiden, cidden
real
gerçekten

Dorenda gerçekten iyi bir kızdır, o kurabiyelerini benimle paylaşıyor. - Dorenda really is a nice girl. She shares her cookies with me.

O gerçekten akıllı, değil mi? - She's really smart, isn't she?

real
{s} asıl: the real problem asıl sorun. his real aim onun asıl amacı
real
{s} aktif
İngilizce - İngilizce
real number
real
any rational or irrational number

  Heceleme

  a·ny ra·tion·al or ir·ra·tion·al num·ber

  Türkçe nasıl söylenir

  eni räşnıl ır îräşınıl nʌmbır

  Telaffuz

  /ˈenē ˈrasʜnəl ər əˈrasʜənəl ˈnəmbər/ /ˈɛniː ˈræʃnəl ɜr ɪˈræʃənəl ˈnʌmbɜr/

  Günün kelimesi

  duodecimal