a quality assurance strategy that attempts to identify and correct

listen to the pronunciation of a quality assurance strategy that attempts to identify and correct
İngilizce - Türkçe

a quality assurance strategy that attempts to identify and correct teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prevention
(Askeri) ÖNLEME, MEN ETME
prevention
önüne geçme
prevention
(Tıp) prevansiyon
prevention
önleme

10 Eylül dünya intihar önleme günüdür. - September 10 is World Suicide Prevention Day.

Bu yangın önleme haftasıdır. - This is Fire Prevention Week.

prevention
{i} korunma

Korunma tedaviden daha iyidir. - Prevention is better than cure.

Korunmak en iyi ilaçtır. - Prevention is the best medicine.

prevention
{i} engelleme
prevention
{i} önleyici tedbir

Önleyici tedbir daima en iyi çözümdür. - Prevention is always the best solution.

prevention
önlenme/önleme
prevention
{i} önlem

10 Eylül dünya intihar önleme günüdür. - September 10 is World Suicide Prevention Day.

Biz bir intihar önleme örgütüyüz. - We are a suicide prevention organization.

İngilizce - İngilizce
prevention
a quality assurance strategy that attempts to identify and correct

  Heceleme

  a qua·li·ty as·sur·ance strat·e·gy that attempts to i·den·ti·fy and cor·rect

  Türkçe nasıl söylenir

  ı kwälıti ışûrıns strätıci dhıt ıtemps tı aydentıfay ınd kırekt

  Telaffuz

  /ə ˈkwälətē əˈsʜo͝orəns ˈstratəʤē ᴛʜət əˈtemps tə īˈdentəˌfī ənd kərˈekt/ /ə ˈkwɑːlətiː əˈʃʊrəns ˈstrætəʤiː ðət əˈtɛmps tə aɪˈdɛntəˌfaɪ ənd kɜrˈɛkt/

  Günün kelimesi

  cacophony