a psychologically based dislike or fear of a particular thing

listen to the pronunciation of a psychologically based dislike or fear of a particular thing
İngilizce - Türkçe

a psychologically based dislike or fear of a particular thing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

complex
saplantı
complex
mürekkep
complex
(Politika, Siyaset) muğlak
complex
çapraşık
complex
kompleks

Onun bir aşağılık kompleksi var. - He has an inferiority complex.

Kompleks karbonhidratlar hakkında bir şey biliyor musun? - Do you know anything about complex carbohydrates?

complex
karmaşık

İnsan karmaşık bir organizmadır. - Man is a complex organism.

O, çok karmaşık bir makinedir. - That is a very complex machine.

complex
{i} karmaşa

Dünya görünüşte sonsuz karmaşanın olduğu bir yer. - The world is a place of seemingly infinite complexity.

complex
{s} mat. kompleks, karmaşık
complex
{i} bileşik şey
complex
çok parçalı
complex
(Tıp) Basit olmayan karışık, muğlak
complex
{i} ruhb. kompleks, karmaşa
complex
(sıfat) kompleks, bileşik, karmaşık, karışık, komplike
complex
(Tıp) Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik
complex
{i} blok
complex
{i} ekon. kompleks
complex
komplek

Spor onun aşağılık kompleksini tedavi etti. - Sports cured him of his inferiority complex.

Onun bir aşağılık kompleksi var. - He has an inferiority complex.

complex
birçok parçadan oluşmuş
complex
bileşik veya karışık herhangi bir şey
İngilizce - İngilizce
complex

Jim has a real complex about working for a woman boss.

a psychologically based dislike or fear of a particular thing

  Heceleme

  a psy·cho·lo·gi·cal·ly based dis·like or fear of a par·ti·cu·lar thing

  Türkçe nasıl söylenir

  ı saykıläcîkli beyst dîslayk ır fîr ıv ı pırtîkyılır thîng

  Telaffuz

  /ə ˌsīkəˈläʤəklē ˈbāst dəsˈlīk ər ˈfər əv ə pərˈtəkyələr ˈᴛʜəɴɢ/ /ə ˌsaɪkəˈlɑːʤɪkliː ˈbeɪst dɪsˈlaɪk ɜr ˈfɪr əv ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈθɪŋ/

  Günün kelimesi

  teknonym