a psychologically based dislike or fear of a particular thing

listen to the pronunciation of a psychologically based dislike or fear of a particular thing
Englisch - Türkisch

Definition von a psychologically based dislike or fear of a particular thing im Englisch Türkisch wörterbuch

complex
saplantı
complex
mürekkep
complex
(Politika, Siyaset) muğlak
complex
çapraşık
complex
kompleks

Onun bir aşağılık kompleksi var. - He has an inferiority complex.

Tom bir aşağılık kompleksine sahip. - Tom has an inferiority complex.

complex
karmaşık

İnsan karmaşık bir organizmadır. - Man is a complex organism.

Bir bilgisayar karmaşık bir makinedir. - A computer is a complex machine.

complex
{i} karmaşa

Dünya görünüşte sonsuz karmaşanın olduğu bir yer. - The world is a place of seemingly infinite complexity.

complex
{s} mat. kompleks, karmaşık
complex
{i} bileşik şey
complex
çok parçalı
complex
(Tıp) Basit olmayan karışık, muğlak
complex
{i} ruhb. kompleks, karmaşa
complex
(sıfat) kompleks, bileşik, karmaşık, karışık, komplike
complex
(Tıp) Çeşitli unsurların birleşmesinden oluşan madde ,bileşik
complex
{i} blok
complex
{i} ekon. kompleks
complex
komplek

Tom bir aşağılık kompleksine sahip. - Tom has an inferiority complex.

Onun bir aşağılık kompleksi var. - He has an inferiority complex.

complex
birçok parçadan oluşmuş
complex
bileşik veya karışık herhangi bir şey
Englisch - Englisch
complex

Jim has a real complex about working for a woman boss.

a psychologically based dislike or fear of a particular thing

  Silbentrennung

  a psy·cho·lo·gi·cal·ly based dis·like or fear of a par·ti·cu·lar thing

  Türkische aussprache

  ı saykıläcîkli beyst dîslayk ır fîr ıv ı pırtîkyılır thîng

  Aussprache

  /ə ˌsīkəˈläʤəklē ˈbāst dəsˈlīk ər ˈfər əv ə pərˈtəkyələr ˈᴛʜəɴɢ/ /ə ˌsaɪkəˈlɑːʤɪkliː ˈbeɪst dɪsˈlaɪk ɜr ˈfɪr əv ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈθɪŋ/

  Wort des Tages

  ghost word
Favoriten