a low, confused, and indistinct sound, like that of running water

listen to the pronunciation of a low, confused, and indistinct sound, like that of running water
İngilizce - Türkçe

a low, confused, and indistinct sound, like that of running water teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

murmur
{f} mırıldanmak
murmur
(Tıp) mürmür
murmur
söylenmek
murmur
mırıltı

O, odaya girdiğinde bir mırıltı vardı. - There was a murmur when she entered the room.

murmur
{f} mırıldan

Utangaç öğrenci cevabını mırıldandı. - The shy pupil murmured his answer.

Utangaç erkek çocuğu adını mırıldandı. - The shy boy murmured his name.

murmur
(Tıp, İlaç) Üfürüm, kalpten gelen patolojik hırıltı
murmur
{i} çağıltı; uğultu
murmur
(fiil) mırıldanmak, homurdanmak, söylenmek, uğuldamak, çağıldamak
murmur
(Tıp) Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi
murmur
{f} homurdanmak
murmur
{f} çağıldamak
murmur
{i} homurtu
murmur
(isim) mırıltı, çağıltı, homurtu, söylenme, hırıltı
murmur
{i} hırıltı, üfürüm
murmur
x söylen/mırıldan/uğulda
murmur
{f} söylenmek, homurdanmak. 3
murmur
{i} söylenme
İngilizce - İngilizce
murmur
a low, confused, and indistinct sound, like that of running water