mırıldanmak

listen to the pronunciation of mırıldanmak
Türkçe - İngilizce
grizzle
hum
to mutter, to mumble, to grumble, to murmur, to burble, to croon, to bumble (on) (about sth); (şarkı) to hum
purr
grumble
murmur
coo
to mutter, mumble, murmur
pur
fret and fume
mutter
mump
to mutter to oneself, mumble to oneself; to murmur complainingly
{f} mumble
whine
bumble about
bleat
burble
croon
grouch
mırıldan
mumble

I heard him mumble to himself. - Onun kendi kendine mırıldandığını duydum.

Tom mumbled something under his breath. - Tom nefesinin altında bir şeyler mırıldandı.

mırıldanma
lip
mırıldanma
mumbling

Tom started mumbling. - Tom mırıldanmaya başladı.

mırıldanma
cooing
mırıldanma
murmuring
mırıldan
{f} murmur

What's happening?, murmured a voice from the other end of the room. - Odanın diğer ucundan bir ses Ne oluyor? diye mırıldandı.

I love you, she murmured and closed her eyes. - Seni seviyorum, diye mırıldandı ve gözlerini kapattı.

mırıldan
made a murmuring sound
mırıldan
{f} mutter

She's muttering something. - O, bir şey mırıldanıyor.

Tom is muttering something. - Tom bir şey mırıldanıyor.

mırıldan
make a murmuring sound
mırıldan
bumble
mırıldan
{f} murmuring
mırıldan
{f} mumbling

Tom was mumbling something to himself. - Tom kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu.

He's mumbling something. - O bir şey mırıldanıyor.

mırıldanma
murmur
mırıldanma
murmuration
mırıldanma
{i} crooning
mırıldanma
muttering
mırıldanma
{i} grumbling
mırıldanma
{i} rhubarb
Türkçe - Türkçe
Alçak bir sesle şarkı söylemek: "Eve dönünce yatakta uyuyuncaya kadar hep o şarkıları mırıldanıyordu."- O. C. Kaygılı
Alçak sesle kendi kendine bir şeyler söylemek
Alçak sesle kendi kendine bir şeyler söylemek: "Bir hasta çocuk gibi mırıldanıyor."- H. E. Adıvar
Ancak yanındakinin duyabileceği bir biçimde konuşmak: "Mescidin önünde mırıldanarak söylediğini açık olarak tekrarladı."- T. Buğra
Alçak bir sesle şarkı söylemek
Ancak yanındakinin duyabileceği bir biçimde konuşmak
mırıldanma
Mırıldanmak işi
mırıldanmak