mırıltı

listen to the pronunciation of mırıltı
Türkçe - İngilizce
mutter

His mutterings are a hodgepodge of insults and complaints. - Onun mırıltıları, hakaret ve şikayetlerin habercisidir.

mumble
mutter, mumble; murmur of complaint
purring, purr
grumbling
murmur, muttering, grumbling; (kedi) purr
murmur

There was a murmur when she entered the room. - O, odaya girdiğinde bir mırıltı vardı.

hum
murmure
muttering

His mutterings are a hodgepodge of insults and complaints. - Onun mırıltıları, hakaret ve şikayetlerin habercisidir.

{i} murmuring
{i} mumbling
purr
burble
Mırıltılar
mumblings
Türkçe - Türkçe
Alçak ve anlaşılmaz bir ses çıkararak konuşma
mırıltı