a group of players who habitually play on the same team in multiplayer games

listen to the pronunciation of a group of players who habitually play on the same team in multiplayer games
İngilizce - Türkçe

a group of players who habitually play on the same team in multiplayer games teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

clan
kavim
clan
{f} oy
clan
oymak
clan
büyük kodak
clan
{i} boy
clan
{i} grup
clan
{i} klan
clan
{i} zümre

Zümre yedinci sınıfta sona erdi. - The clan ended in seventh grade.

clan
parti
clan
{i} kabile
İngilizce - İngilizce
clan
a group of players who habitually play on the same team in multiplayer games

  Heceleme

  a group of players who ha·bi·tu·al·ly play on the same team in multiplayer games

  Türkçe nasıl söylenir

  ı grup ıv pleyırz hu hıbîçuli pley ôn dhi seym tim în mʌltipleyır geymz

  Telaffuz

  /ə ˈgro͞op əv ˈplāərz ˈho͞o həˈbəʧo͞olē ˈplā ˈôn ᴛʜē ˈsām ˈtēm ən ˈməltēˌplāər ˈgāmz/ /ə ˈɡruːp əv ˈpleɪɜrz ˈhuː həˈbɪʧuːliː ˈpleɪ ˈɔːn ðiː ˈseɪm ˈtiːm ɪn ˈmʌltiːˌpleɪɜr ˈɡeɪmz/

  Günün kelimesi

  languid